کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

واحد نکا - ثبت نام رشته های بدون آزمون برای مهر 98

رشته های بدون آزمون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا کد(311) 

کـارشـنـاسـی پـیـوستـه

 

دواطلبین ارجمندکه دیپلم پیش دانشگاهی با چهار ساله نظام قدیم یا فوق دیپلم در مقطع کاردانی دارند می توانند

با شرط معدل مطابق بخشنامه شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تحقیقات فناوری در سایت :WWW.azmoon.orgثبت نام نمایند .

1-                 مهندسی عمران / کارشناسی پیوسته/ تمام وقت

2-                 مهندسی برق قدرت/کارشناسی پیوسته / تمام وقت

3-                 مهندسی معماری/ کارشناسی پیوسته / تمام وقت

4-                 مهندسی کامپیوتر/ کارشناسی پیوسته / تمام وقت

5-                 مهندسی کامپیوتر/کارشناسی پیوسته / تمام وقت

6-                  مهندسی فیزیک  /کارشناسی پیوسته / تمام وقت

7-                 روانشناسی/کارشناسی پیوسته / تمام وقت

8-                 حسابداری/کارشناسی پیوسته / تمام وقت

9-                 علوم تربیتی/کارشناسی پیوسته / تمام وقت

10-             مترجمی زبان/کارشناسی پیوسته / تمام وقت

11-             فقه و حقوق اسلامی/کارشناسی پیوسته / تمام وقت

12-             آموزش و پرورش ابتدایی /کارشناسی پیوسته / تمام وقت

13-             مدیریت فرهنگی هنری/کارشناسی پیوسته / تمام وقت

14-             مطالعات  خانواده/کارشناسی پیوسته / تمام وقت

 

کـارشـنـاسـی نـاپـیـوستـه

دواطلبین ارجمندکهمدرک فوق دیپلم در مقطع کاردانی را دارند می توانند

با شرط معدل مطابق بخشنامه شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تحقیقات فناوری ثبت نام نمایند.:WWW.azmoon.org

تبصره متقاضیان می توانند در رشته غیر متجانس مطابق با علاقه مندی ثب نام نمایند

15-             آموزش و پرورش ابتدایی/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

16-             آموزش زبان انگلیسی/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

17-              آموزش ریاضی/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

18-             حسابداری/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

19-             تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی / کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

20-             مهندسی تکنولوژی/ نرم افزارکامپیوتر/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

21-             مهندسی فناوری/ ارتباطات و اطلاعات ICT. دیتا / کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

22-            مهندسی فناوری /مترو/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

23-            مهندسی فناوری /شبکه های انتقال و توزیع/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

24-            مهندسی فناوری مکانیک/ تاسیسات  برودتی و حرارتی/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

25-            مهندسی فناوری/ کنترل ابزار دقیق/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

26-            مهندسی فناوری/ عمران نقشه برداری/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

27-            مهندسی معماری/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

28-            مهندسی اجرایی عمران / کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

29-            مهندسی تکنولوژی / الکترونیک/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

30-             مهندسی تکنولوژی/ برق – قدرت/ کارشناسی ناپیوسته / تمام وقت

 

 

 کـاردانـی نـاپـیـوستـه

دواطلبین ارجمند که دیپلم پیش دانشگاهی با چهار ساله نظام قدیم دارند می توانند

با شرط معدل مطابق بخشنامه شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تحقیقات فناوری در سایت :WWW.azmoon.orgثبت نام نمایند .

تبصره متقاضیان می توانند در رشته غیر متجانس مطابق با علاقه مندی ثب نام نمایند

 

31-             فنی عمران /کارهای عمومی ساختمان/ کاردانی ناپیوسته   

32-            فنی برق / کاردانی ناپیوسته

33-           حسابداری / کاردانی ناپیوسته

34-            نرم افزار کامپیوتر/ کاردانی ناپیوسته

35-           آموزش و پرورش کودکان استثنایی/ کاردانی ناپیوسته

36-            آموزش زبان انگلیسی/ کاردانی ناپیوسته

37-             علم اطلاعات و دانش شناسی/ کاردانی ناپیوسته

 

 

 

 

 

 

کـاردانـی پـیـوستـه

دواطلبین ارجمند که دیپلم فنی و حرفه ای کار دانش  و دارندگان دیپلم 3 ساله نظری و چهار ساله نظام قدیم می توانند

با شرط معدل مطابق بخشنامه شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تحقیقات فناوری در سایت :WWW.azmoon.orgثبت نام نمایند .

تبصره متقاضیان می توانند در رشته غیر متجانس مطابق با علاقه مندی ثب نام نمایند

38-             امور اداری / کاردانی پیوسته

39-            حسابداری/کاردانی پیوسته

40-             تربیت بدنی/کاردانی پیوسته

41-             کودکیاری مربی/ کاردانی پیوسته

42-            کامپیوتر نرم افزار/کاردانی پیوسته

43-            الکتروتکنیک - برق صنعتی/کاردانی پیوسته

44-            الکترونیک / الکترونیک عمومی/کاردانی پیوسته

45-            تاسیسات /تهویه مطبوع/کاردانی پیوسته

46-            تاسیسات / تبرید/کاردانی پیوسته

47-            مکانیک خودرو /کاردانی پیوسته

48-            صنایع فلز جوشکاری /کاردانی پیوسته

49-            ساختمان کارهای عمومی ساختمان/کاردانی پیوسته

50-             نقشه کشی معماری / معماری/کاردانی پیوسته

51-             نقشه برداری/ نقشه برداری/کاردانی پیوسته

52-            نقشه عمومی/ نقشه کشی طراحی صنعتی/کاردانی پیوسته

 

شماره تماس 3-2-3477541

25-اردیبهشت-1398 | 6057 بار مشاهده
×

پیام