5 طریقه ثبت نام

برای ثبت نام در هر یک از رشته‌های تحصلی بدون آزمون روی سابت مرکز آزمون کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر به دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا مراجعه نمایید. تلفنهای تماس دانشگاه: 011-34775441-3

rahmat 2019-01-18