کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

پذیرش جذب دانشجو یکی ارکان اصلی و بقاء دانشگاه