Islamic Azad University, Neka Branch

نام كاربري
كلمه عبور

? خرداد, 1398
« امروز »
شيدسچپج
       123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
 
 

 سازو كار روابط عمومي در سازمان:

درمدیریت سازمان ها ، کارکرد روابط عمومی در پیشبرد اهداف سازمان و جلب حمایت های اجتماعی و محیطی اهمیت بسیار دارد امروزه تحولات درون و برون سازمانی به قدری بر پیکره سازمان تأثیر گذار است که کارکرد ها و نقش روابط عمومی رابه کلی تغییر دادهاست . ایجاد انسجام درون سازمانی و ایجاد پل ارتباطی با بیرون سازمان سبب شکل گیری فرایند سازگاری برون سازمانی شده و از این نظر سازمان می تواند مدیریت آن را نیز برعهده گیرد . اطلاع رسانی و انتقال مسایل ، مشکلات ، تنگناها وموفقیت های سازمان به زبان قابل فهم برای مخاطبان و انعکاس مسایل خواست ها ، نیاز ها، دیدگاهها ، تحولات و بطور کلی فرصت ها و تهدید های محیطی به زبان قابل فهم برایسازمان ، نیازمند برنامه های ارتباطی و بهره گیری از فنون و مهارت های زیادی است که این  مهارت در قالب دو زبانه بودن ،درمجموعه کارکرد های روابط عمومی جای دارد. درمتون تخصصی و علمی و در تحلیل های کاربردی ،چارچوب فعالیت های روابط عمومی برگرفته از نظریات موجود در آن می باشد عملیاتی ترین تعریف موجود ، روابط عمومی را اینگونه توصیف می کند: روابط عمومی کارکردی معین از مدیریت است که به ایجاد وحفظ ارتباط متقابل و همچنین تفاهم و پذیرش ،مقبولیت همکاری متقابل بین سازمان وافرادی که با آن سروکار دارند کمک  می کند و متضمن حل مسایل و مشکلاتی است که درزمینه های مذکور پیش می آید و به مدیریت کمک می کند که از افکار عمومی مطلع شود ونسبت به آن حساس و پاسخگو باشد و به مدیریت کمک می کند که با تغییرات همگام باشد  و به گونه ای اثر بخش از تغییرات استفاده کند و به عنوان یک سیستم هشدار دهنده ، درپیش بینی روند امور به مدیریت کمک کند و در زمینه های یاد شده تحقیق وبررسی می کند و اینها را در پرتو ارتباطات صحیح و منطقی و اخلاقی دو طرفه بدست می آورد.یا به زبان دیگر روابط عمومی يك پديده اجتماعی است و ساختار ، نقش و اهميت آن به چگونگی بافت سازمان آن مربوط است.روابط عمومی يك حلقه ميانجی براي سازمان و مخاطبان است .

 

  کارکرد روابط عمومی :
1- روابط عمومی برنامه ای طراحی شده و مستمر استکه توسط مدیریت سازمان به اجرا در می آید
2- روابط عمومی با افرادو سازمانهایی که به نحوی باسازمان ارتباط دارند سروکاردارد
3 - روابط عمومی آگاهی ها، عقاید ، نگرش ها ، دیدگاهها و رفتارهای درون و بیرون ازسازمان راتحت نظر دارد.
4- تأثیر خط مشی ها، رویه ها و اقدامات افراد مختلفی که با سازمان درارتباط هستند رامورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
5-   خط مشی ها ،رویه ها و اقداماتی راکه مغایر منافع عمومی یا ادامه حیات سازمان است، تعدیل و اصلاح می کند
.6- خط مشیها ، رویدادها و اقدامات جدیدی که منافع متقابل سازمان و افرادی که باآن سروکار دارندراتعیین  می کند و مشورت لازم رابه مدیریت سازمان ارائه می دهد.
7-ارتباط دوسویه بین سازمان و افراد مختلفی که با آن سروکاردارند رابرقرار میکند.
8- تغییرات خاص را درآگاهی ،عقاید ، نگرش ها و رفتار افراد درون و بیرون سازمان ایجاد می کند.
9- روابط جدید و مطلوب بین سازمان و افرادی که با آن سروکار دارند را ایجاد و حفظ می کند
 
 
 
 
 
هاشم بالویی
   
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

 

 

 

 

 


Home | About | Contact Us | RSS
powered by ipChess