سوابق علمي ، پ‍ژوهشي و اجرايي

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: ارشاد صادقي طوسي

رشته تحصيلي : فيزيك اتمي و ملكولي( گرايش اندركنش ليزر – پلاسما )

ميزان تحصيلات : دكتر ي تخصصي

مرتبه علمي : استاديار

عنوان شغلي : رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نكا

پست الکترونیک : ershad.sadeghi@gmail.com  و e.toosi@iauneka.ac.ir

سوابق تحصیلی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

دکتری تخصصی

فیزیک پلاسما

علوم وتحقیقات تهران

کارشناسی ارشد

فیزیک اتمی و ملکولی

مازندران

کارشناسی

فیزیک

گیلان

 عنوان پایان نامه فوق لیسانس :شتاب دسته ای از الکترونها در شتابدهنده لیزر الکترون آزاد معکوس

عنوان رساله دکتری : بهینه سازی شتاب الکترونها در شتابدهنده میدان عقبه لیزری در پلاسمای غیرهمگن

پستهای اداری وسازمانی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي نكا

نكا

1397

ادامه دارد

آزاد اسلامی نکا

معاون اداری و مالی

نکا

1393

6/1397

آزاد اسلامی نکا

رئیس دانشکده

نکا

1391

1393

آزاد اسلامی نکا

مدیر آموزش

نکا

1390

1391

آزاد اسلامی نکا

مدیر گروه علوم پایه و تربیت بدنی

نکا

1388

1395

آزاد اسلامی نکا

عضويت ها :

 • عضو كميسيون گسترش و تصويب رشته دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران

 • رئيس كميته ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نكا

 • رئيس شوراي فرهنگي و ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامي واحد نكا

 • رئيس كميته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي واحد نكا

 • عضو اصلي شوراي فرهنگ عمومي شهرستان نكا

 • دبیر تشکل اسلامی- سیاسی فرهیختگان اساتید واحد نکا

 • معاون فرهنگی کانون بسیج اساتید واحد نکا

 • مسئول پیگیری و راه اندازی آزمایشگاه فیزیک واحد نکا

 • عضو شوراي پ‍‍ژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نكا

 • رئيس کمیسیون موارد خاص واحد نکا

 • عضو اصلی کمیته ICT واحد نکا

 • رئیس کمیته انضباطی کارکنان واحد نکا

 • رئيس و عضو هیات رئیسه واحد نکا

 • عضو کمیته برنامه و بودجه واحد نکا

 • مدرس کارگاه کوتاه مدت توانمندسازی کارکنان با عنوان "بررسی آیین نامه انضباطی کارکنان"

سوابق پژوهشی:

کتب منتشر شده یا در دست چاپ

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

سال انتشار

فیزیک مقدماتی

علمی

بامداد

1395

فيزيك الكتريسيته و مغناطيس

علمي

........

درحال مميزي

مقالات چاپ شده در نشریات و مجلات داخلی و خارجی

ردیف

نام مقاله

نام مجله

رتبه علمی مجله

( علمی پژوهشی / ISI و ...)

تاریخ چاپ

Full text / چکیده

1

بهينه سازي شتاب الكترون در پلاسما با چگالي شيبدار در شتابدهنده ميدان عقبه ليزري در رژيم حبابي

مجله پژوهش هاي نوين در فيزيك دانشگاه خوارزمي

علمي – پژوهشي

در دست چاپ

2

The Urban Path Routing Adjustable Optimization by Means of Wavelet Transform and Multistage Genetic Algorithm

Journal of Applied and Computational Mechanics (JACM)

علمي پژوهشي

2019

3

Effect of the bubble deformation in the3D nonlinear laser wake-field acceleration

High Power Laser Science Journal

ISI

2017

4

Bubble structure in laser wake-field acceleration

Laser and Particle Beams

ISI

2016

5

Electron bunch acceleration in an inverse free-electron laser with a helical magnetic wiggler and axial guide field

Physics of plasmas

ISI

2006-Full text

6

Wonderful deliberation on the economic development of wind energy in global village

Middle East Scientific Journal

ISI

2010-Full text

7

Specular Telescope Design and Building with 1000 Magnification

European Journal of Scientific Research

علمی پژوهشی

2010- Full text

8

Economic and Technical Analysis of Using Water Energy

American Journal of Scientific Research

ISI

2011

9

Technical Evaluation-Economic Execution of

Hydroelectric Project at Micro Scale

American Journal of Scientific Research

ISI

2011

10

Research and Development Program in Geothermal Energy

American Journal of Scientific Research

ISI

2011

11

Control System and Wind Speed Can Be Set Using the Blade Rotation Angle

Middle East Scientific Journal

ISI

2011

12

Ceramic Advanced Technology with the Growth of the Union Carbide

American Journal of Scientific Research

ISI

2011

     

     

     

     

     

     

     

     

مقالات ارایه شده در سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی

ردیف

نام مقاله

عنوان و محل ارایه مقاله

گستره سمینار و همایش

(بین المللی/ملی/منطقه ای)

تاریخ برگزاری

1

Electron bunch acceleration by a Gaussian chirped laser pulse, In the presence of a tapered helical

magnetic wiggler in vacuum

Theoretical and Applied Mechanics 2010-Thailand

بین المللی

2010

2

تصویر برداری هسته ای PET ، روشی نوین در کاربرد مواد رادیواکتیو جهت تشخیص بیماریها در پزشکی هسته ای

کنفرانس انرژی هسته ای- دانشگاه آزاد اسلامی ساری

ملی

1387

3

لیزرالکترون آزاد معکوس با میدان ویگلرپیچشی ومیدان هدایت محوری

کنفرانس اپتیک و فوتونیک - شیراز

ملی

1384

4

کاهش مصرف انرژی در کشور بکمک بررسی اتصالات سست در شبکه های توزیع با روش ترموگرافی

کنفرانس اصلاح الگوی مصرف دانشگاه علم و صنعت بهشهر

ملی

1388

5

طراحی و شبیه سازی حرکت شتابدار ماشین با استفاده از کنترل فازی در Fuzzytech

کنفرانس ریاضیات فازی علی آباد کتول

منطقه ای

1387

6

نقش روابط والدین بر کنترل آسیبهای اجتماعی

کنفرانس آسیب شناسی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی نکا

منطقه ای

1388

7

کنترل محدوده سرعت حرکت اتومبیل در جاده با استفاده از منطق فازي

کنفرانس برق دانشگاه تبریز

ملی

1387

8

آنالیز استفاده ازمزیت انرژی تجدیدپذیر در اطراف رودخانه نکا،با هدف استقلال از منابع سوخت فسیلی

کنفرانس منطقه ای برق و کامپیوتر نکا

منطقه ای

1389

9

کاربرد تبدیل موجک در جایابی خطا در خطوط انتقال انرژی الکتریکی

کنفرانس ریاضیات و کاربرد های آن در مهندسی

منطقه ای

1388

10

تاثیرچرپ شدگی فرکانس پالس لیزر گاوسی برتغییر شکل حباب بیضوی در رژیم حبابی میدان عقبه لیزری

دومین کنفرانس ملی پلاسما و کاربردهای آن

ملی

1393

شرکت در دوره ها یا کارگاه های آموزشی ضمن خدمت تخصصی و عمومی

ردیف

نام دوره یا کارگاه

مدت برگزاری به ساعت/ روز/واحدی

گستره

محل برگزاری

گواهی دوره

دارد

ندارد

1

روش شناسی تحقیق

40

نکا

2

مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

14

نکا

3

آشنایی با آمار مقدماتی و نرم افزارspss

24

نکا

4

آشنایی با اینترنت

32

نکا

5

ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت و آزمون

24

نکا

6

بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه

16

نکا

7

آشنایی بااینترنت2

8

نکا

8

چهره به چهره

16

نکا

9

مدیریت زمان

16

نکا

10

برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس

24

نکا

11

آشنایی با نرم افزازMS OFFICE

32

نکا

12

آموزش ایجاد وبلاگ

16

نکا

13

فناوری نانو

32

ساری

14

چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم

8

درون واحدی

نکا

15

     

     

     

عضویت در انجمن های علمی

نام موسسه

کشور

سال عضویت

انجمن فیزیک ایران(عضوپیوسته)

ایران

از سال 1390