کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

لیست دروس و جزوات

گروه
استاد
نام درس

مدیریت کسب و کار

گروه آموزشی: کامپیوتر,برق,عمران و معماری,سایر گروهها
استاد احمد آزادی همت آبادی
دانلود جزوه درس
احمد آزادی همت آبادی

مدارهای الکتریکی

گروه آموزشی: کامپیوتر,برق
استاد اسماعیل اسحقی آستانی
دانلود جزوه درس نمونه سوالات
اسماعیل اسحقی آستانی

اصول علم اقتصاد 1 ( اقتصاد خرد- کلیات علم اقتصاد)

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد الهام شهریاری
دانلود جزوه درس
الهام شهریاری

اصول علم اقتصاد 2 ( اقتصاد کلان)

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد الهام شهریاری
دانلود جزوه درس
الهام شهریاری

اقتصاد آموزش و پرورش

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد الهام شهریاری
دانلود جزوه درس
الهام شهریاری

امور مالی بین الملل

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد الهام شهریاری
دانلود جزوه درس
الهام شهریاری

برنامه ریزی و توسعه

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد الهام شهریاری
دانلود جزوه درس
الهام شهریاری

ماله عمومی

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد الهام شهریاری
دانلود جزوه درس
الهام شهریاری

پول ارز و بانکداری

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد الهام شهریاری
دانلود جزوه درس
الهام شهریاری

استاتیک (ایستایی)

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد حسین اکبری لر
دانلود جزوه درس
حسین اکبری لر

اصول مهندسی پل

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد حسین اکبری لر
دانلود جزوه درس
حسین اکبری لر

تحلیل سازه ها 2

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد حسین اکبری لر
دانلود جزوه درس
حسین اکبری لر

زلزله

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد حسین اکبری لر
دانلود جزوه درس
حسین اکبری لر

سازه های فولادی 1 (ساختمان های فولادی)

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد حسین اکبری لر
دانلود جزوه درس
حسین اکبری لر

سازه های فولادی 2

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد حسین اکبری لر
دانلود جزوه درس نمونه سوالات
حسین اکبری لر

مقررات ملی ساختمان

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد حسین اکبری لر
دانلود جزوه درس
حسین اکبری لر

کاربرد کامپیوتر در ساختمان

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد حسین اکبری لر
دانلود جزوه درس
حسین اکبری لر

روشهای نوین یاددهی-یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد
دانلود جزوه درس
دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد

ط‌راحی آموزشی - 1053136940

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد
دانلود جزوه درس
دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد

فیزیک الگتریسیته و مغناطیس

گروه آموزشی: کامپیوتر,برق
استاد دکتر صادقی طوسی
دانلود جزوه درس
دکتر صادقی طوسی

فیزیک حرارت

گروه آموزشی: عمران و معماری,سایر گروهها
استاد دکتر صادقی طوسی
دانلود جزوه درس
دکتر صادقی طوسی

فیزیک مکانیک و عمومی

گروه آموزشی: کامپیوتر,برق,عمران و معماری,سایر گروهها
استاد دکتر صادقی طوسی
دانلود جزوه درس
دکتر صادقی طوسی

فیزیک پبش دانشگاهی

گروه آموزشی: علوم پایه
استاد دکتر صادقی طوسی
دانلود جزوه درس
دکتر صادقی طوسی

فیزیک پیش دانشگاهی

گروه آموزشی: کامپیوتر,برق,عمران و معماری,علوم پایه,سایر گروهها
استاد دکتر صادقی طوسی
دانلود جزوه درس
دکتر صادقی طوسی

مقدمات بیومکانیک ورزشی

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد دکتر صادقی طوسی
دانلود جزوه درس
دکتر صادقی طوسی

آمار و احتمال- غیر فنی

گروه آموزشی: علوم پایه
استاد رحمت درزی
دانلود جزوه درس نمونه سوالات
رحمت درزی

ریاضی عمومی 2 - فنی

گروه آموزشی: علوم پایه
استاد رحمت درزی
دانلود جزوه درس
رحمت درزی

ریاضی کاربردی کارشناسی نا پیوسته حسابداری

گروه آموزشی: علوم پایه
استاد رحمت درزی
دانلود جزوه درس
رحمت درزی

محاسبات عددی

گروه آموزشی: علوم پایه
استاد رحمت درزی
دانلود جزوه درس
رحمت درزی

معادلات دیفرانسیل

گروه آموزشی: علوم پایه
استاد رحمت درزی
دانلود جزوه درس
رحمت درزی

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

گروه آموزشی: مدیریت,روانشناسی,سایر گروهها
استاد رحمت قاسمی
دانلود جزوه درس
رحمت قاسمی

برنامه سازی پیشرفته 1

گروه آموزشی: کامپیوتر
استاد رحمت قاسمی
دانلود جزوه درس
رحمت قاسمی

ساختمان داده‌ها

گروه آموزشی: کامپیوتر
استاد رحمت قاسمی
دانلود جزوه درس
رحمت قاسمی

شبیه سازی کامپیوتری

گروه آموزشی: کامپیوتر
استاد رحمت قاسمی
دانلود جزوه درس نمونه سوالات
رحمت قاسمی

هوش مصنوعی

گروه آموزشی: کامپیوتر
استاد رحمت قاسمی
دانلود جزوه درس
رحمت قاسمی

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

گروه آموزشی: کامپیوتر,مدیریت,روانشناسی,سایر گروهها
استاد رحمت قاسمی
دانلود جزوه درس
رحمت قاسمی

روانشناسی تحولی 2

گروه آموزشی: روانشناسی
استاد رقیه ستوده آلوکنده
دانلود جزوه درس
رقیه ستوده آلوکنده

روانشناسی کار و مدیریت

گروه آموزشی: روانشناسی
استاد رقیه ستوده آلوکنده
دانلود جزوه درس
رقیه ستوده آلوکنده

مباحث اساسی روانشناسی 2

گروه آموزشی: روانشناسی
استاد رقیه ستوده آلوکنده
رقیه ستوده آلوکنده

مبانی جامعه شناسی

گروه آموزشی: روانشناسی
استاد رقیه ستوده آلوکنده
دانلود جزوه درس
رقیه ستوده آلوکنده

زبان تخصصی حسابداری 1

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
استاد زهرا غفاری ساروی
دانلود جزوه درس
زهرا غفاری ساروی

زبان تخصصی حسابداری2

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
استاد زهرا غفاری ساروی
دانلود جزوه درس
زهرا غفاری ساروی

زبان تخصصی حقوق 2

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
استاد زهرا غفاری ساروی
دانلود جزوه درس
زهرا غفاری ساروی

زبان تخصصی علوم تربیتی

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
استاد زهرا غفاری ساروی
دانلود جزوه درس
زهرا غفاری ساروی

زبان عمومی

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
استاد زهرا غفاری ساروی
دانلود جزوه درس
زهرا غفاری ساروی

زبان پیش

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
استاد زهرا غفاری ساروی
دانلود جزوه درس
زهرا غفاری ساروی

متون تخصصی روانشناسی 2

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
استاد زهرا غفاری ساروی
دانلود جزوه درس
زهرا غفاری ساروی

متون تخصصی روانشناسی 2

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
استاد زهرا غفاری ساروی
دانلود جزوه درس
زهرا غفاری ساروی

اصول سیستم مخابراتی

گروه آموزشی: برق
استاد سید جعفر فاضلی آبلویی
دانلود جزوه درس
سید جعفر فاضلی آبلویی

ساختمان بتن آرمه-سازه های بتن آرمه 1

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد سید حمید رضا شریفی
دانلود جزوه درس
سید حمید رضا شریفی

بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد عباس رمضان زاده زيدي
دانلود جزوه درس
عباس رمضان زاده زيدي

مباحث ویژه

گروه آموزشی: برق
استاد علی زعفری
دانلود جزوه درس
علی زعفری

کلیه دروس

گروه آموزشی: برق
استاد علی زعفری
دانلود جزوه درس
علی زعفری

ادبیات عرب 2

گروه آموزشی: معارف اسلامی
استاد محمد اسماعیل محمدی تبار
دانلود جزوه درس
محمد اسماعیل محمدی تبار

ادبیات عرب 3

گروه آموزشی: معارف اسلامی
استاد محمد اسماعیل محمدی تبار
دانلود جزوه درس
محمد اسماعیل محمدی تبار

ادبیات عرب 3

گروه آموزشی: معارف اسلامی
استاد محمد اسماعیل محمدی تبار
دانلود جزوه درس
محمد اسماعیل محمدی تبار

تاریخ فقه و فقها

گروه آموزشی: معارف اسلامی
استاد محمد اسماعیل محمدی تبار
دانلود جزوه درس
محمد اسماعیل محمدی تبار

فقه 8

گروه آموزشی: معارف اسلامی
استاد محمد اسماعیل محمدی تبار
دانلود جزوه درس
محمد اسماعیل محمدی تبار

فقه 9

گروه آموزشی: معارف اسلامی
استاد محمد اسماعیل محمدی تبار
دانلود جزوه درس
محمد اسماعیل محمدی تبار

اصول حسابداری 2

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد مریم سلیمی
دانلود جزوه درس
مریم سلیمی

حسابداری صنعتی 1

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد مریم سلیمی
دانلود جزوه درس
مریم سلیمی

حسابداری صنعتی 3

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد مریم سلیمی
دانلود جزوه درس
مریم سلیمی

حسابداری میانه 2

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد مریم سلیمی
دانلود جزوه درس
مریم سلیمی

مباحث جاری در حسابداری

گروه آموزشی: سایر گروهها
استاد مریم سلیمی
دانلود جزوه درس
مریم سلیمی

ایمنی کارگاه

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد مهدی علیزاده نوذری
دانلود جزوه درس
مهدی علیزاده نوذری

تحلیل سازه ها 1

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد مهدی علیزاده نوذری
دانلود جزوه درس
مهدی علیزاده نوذری

تحلیل مقدماتی سازه ها

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد مهدی علیزاده نوذری
دانلود جزوه درس
مهدی علیزاده نوذری

روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد مهدی علیزاده نوذری
دانلود جزوه درس
مهدی علیزاده نوذری

قراردادها و مبانی حقوقی

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد مهدی علیزاده نوذری
دانلود جزوه درس
مهدی علیزاده نوذری

مقاومت مصالح 1

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد مهدی علیزاده نوذری
دانلود جزوه درس
مهدی علیزاده نوذری

مقاومت مصالح 2

گروه آموزشی: عمران و معماری
استاد مهدی علیزاده نوذری
دانلود جزوه درس
مهدی علیزاده نوذری

حقوق اداری و استخدامی

گروه آموزشی: مدیریت
استاد یحیی الیاسی گرجی
دانلود جزوه درس
یحیی الیاسی گرجی

حقوق اساسی

گروه آموزشی: مدیریت
استاد یحیی الیاسی گرجی
دانلود جزوه درس
یحیی الیاسی گرجی

حقوق کار و تامین اجتماعی

گروه آموزشی: مدیریت
استاد یحیی الیاسی گرجی
دانلود جزوه درس
یحیی الیاسی گرجی

حقوق کار و تامین اجتماعی

گروه آموزشی: مدیریت
استاد یحیی الیاسی گرجی
دانلود جزوه درس
یحیی الیاسی گرجی

قانون کار

گروه آموزشی: مدیریت
استاد یحیی الیاسی گرجی
دانلود جزوه درس
یحیی الیاسی گرجی

×

پیام