کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي فناوري كنترل - ابزار دقيق960

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
96000100كاربيني10
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
84111212رياضي مهندسي03
10001601جبر خطي02
10003243آمار واحتمالات مهندسي02
10001602زبان تخصصي02
1000402ورزش 1 10
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
96000103مدارهاي الكتريكي 202
جمع واحد 2 15

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
96000104الكترونيك كاربردي02
10001606ميكروكنترلرها03
96000102محاسبات عددي02
96000111آز الكترونيك كاربردي10
96000105 سيستم هاي كنترل خطي02
96000106ميكروكنترلرها02
96000112سنسورها و مبدل ها02
96000113آز سنسورها و مبدل ها10
96000114عملگرها02
96000115آز عملگرها10
96000107مهارتهاي مسئله يابي و تصميم گيري02
96000116كارورزي 120
جمع واحد 5 17

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
96000108كنترل ديجيتال و غير خطي03
96000117آز ميكرو كنترلرها10
96000118آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي10
96000119نگهداري و تشخيص عيب02
96000120ابزار دقيق پيشرفته03
96000121كنترل در ابزار دقيق03
96000122كنترل پروژه02
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
جمع واحد 2 15

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
96000123كنترل مدرن03
96000109سيستم هاي كنترل هوشمند02
96000124سيستم هاي كنترل بلادرنگ02
10001603مهندسي نرم افزار سيستم هاي كنترل03
96000125پروژه تخصصي30
96000110اصول و فنون مذاكره02
10005137تفسير موضوعي قرآن02
96000126كارورزي 220
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
جمع واحد 5 16
×

پیام