کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي فناوري مكانيك- تأسيسات حرارتي و برودتي951

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
95000103كاربيني10
95000107ترموديناميك كاربردي02
95100115مكانيك سيالات كاربردي02
1000402ورزش 1 10
96000107مهارتهاي مسئله يابي و تصميم گيري02
95000100رياضي كاربردي03
9500101برق و كنترلهاي تاسيسات 03
95100124ترموديناميك (جبراني)02
95100125انتقال حرارت (جبراني)02
95100126مكانيك سيالات (جبراني)02
جمع واحد 2 18

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
9510008انتقال حرارت كاربردي03
95000109سوخت و احتراق02
95100110زبان فني02
95100113معادلات ديفرانسيل03
95100111طراحي و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها02
95000102استاتيك03
95100112طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه12
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
93500103كارورزي 120
95100123كنترل پروژه02
10005137تفسير موضوعي قرآن02
جمع واحد 3 23

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
95000104نقشه كشي رايانه اي تاسيسات حرارتي و برودتي20
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
95000114طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع و پروژه12
95000115طراحي تاسيسات به كمك نرم افزار02
95000105بهينه سازي و مديريت انرژي در تاسيسات ساختمان02
95000116مديريت كسب و كار و بهره وري02
95000117آزمايشگاه انتقال حرارت 10
95000118آزمايشگاه مكانيك سيالات10
95000119آزمايشگاه ترموديناميك10
جمع واحد 6 10

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
95000120كارورزي220
95000121پروژه نهايي30
95000122سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي در صنعت02
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
95100114فناوري هاي نوين حرارتي و برودتي03
95000106انرژي هاي تجديد پذير و كاربرد آن در تاسيسات11
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
جمع واحد 6 10
×

پیام