کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي فناوري عمران - نقشه برداري935

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
93500101كاربيني10
8411808مديريت در نقشه برداري02
93500100رياضي عمومي 202
10003244آمار و احتمالات مهندسي03
8411801GIS اصول02
8411802مباني شهر سازي و برنامه ريزي شهري02
8411811فيزيك كاربردي02
1000402ورزش 1 10
جمع واحد 2 13

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007027رياضي كاربردي02
8411806تعديل وسرشكني03
10011968معادلات ديفرانسيل02
96000107مهارتهاي مسئله يابي و تصميم گيري02
61800111مديريت منابع انساني02
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
8411820نقشه سازي عددي اتوكد21
93500103كارورزي 120
جمع واحد 4 14

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
8411818DTM مدل رقومي زمين11
8411813GIS كاربردهاي02
8411812مباني سنجش از راه دور02
8411815فتوكرامتري تحليلي11
9411816ژئودزي و محاسبات12
10007128زبان تخصصي02
10012753نقشه برداري ژئودتيك و تحليل شبكه هاي كنترل12
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
جمع واحد 4 14

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
8411823نرم افزارهاي پيشرفته وكاربردي21
93500104كنترل پروژه02
8411822پردازش رقومي تصاوير11
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
8411803كاداستر02
93500105كارورزي 220
8411819نقشه برداري كاربردي11
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
10007425ژئودزي ماهواره اي02
8411821عمليات ژئودزي ماهواره اي10
10005137تفسير موضوعي قرآن02
جمع واحد 7 15
×

پیام