کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

حسابداري912

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
10011186مباني كامپيوتر و برنامه نويسي02
10001741اصول علم اقتصاد 103
10006829روشهاي آماري12
10010693كليات حقوق و مقررات مدني02
920001تربيت بدني0.50.5
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
10001640اصول حسابداري پيش04
10005800حسابداري صنعتي پيش02
10001644اصول حسابداري 104
82128140حسابداري شركتها ( مقدماتي )02
جمع واحد 1.5 28.5

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005943حقوق تجارت02
10001743اصول علم اقتصاد 203
10005801حسابداري صنعتي 103
10005796حسابداري شركتها 103
10007179زبان خارجه03
10007605سرپرستي سازمان 02
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
4001100دانش خانواده و جمعيت02
جمع واحد 0 21

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005806حسابداري مالياتي 02
10005797حسابداري شركتها 203
10005802حسابداري صنعتي 203
10006979رياضي عمومي 103
10009747كاربرد كامپيوتر در حسابداري 211
10008952فارسي عمومي03
10007128زبان تخصصي02
1001626اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي02
جمع واحد 1 19

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005823حسابرسي03
10009590كارآفريني و پروژه11
10004319پروژه مالي 10
10011695مديريت مالي 03
10009594كارآموزي20
10010531كاربرد كامپيوتر در حسابداري 311
10005805حسابداري مالي 03
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10005790حسابداري دولتي 03
10007023رياضي عمومي 203
جمع واحد 5 19
×

پیام