کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

تكنولوژي آموزشي910

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
121404روش هاي تحقيق در علوم تربيتي(پيشرفته)11
121405رويكردها و نظريه هاي برنامه ريزي درسي02
121411نظام جامع يادگيري الكترونيكي02
121412كاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش مجازي02
121417متون تخصصي تكنولوژي آموزشي به لاتين02
121421مقدمات تكنولوژي آموزشي11
121422اصول طراحي پيام هاي آموزشي02
400123وصاياي امام (ره)01
جمع واحد 2 13

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
121406روشهاي آماري پيشرفته در علوم تربيتي11
121407طراحي درس نرم افزارهاي چند رسانه اي براي آموزش مجازي11
121409تلفيق فناوري هاي نوين در برنامه درسي02
121413فلسفه و اخلاق در فناوري02
121424مقدمه اي بر چند رسانه اي هاي آموزشي11
121425آموزش وب محور02
جمع واحد 3 9

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
121408طراحي و توسعه آموزش تعالي مبتني بر وب02
121410شبيه سازي و بازي هاي آموزشي11
121414فناوري هاي سيار در آموزش و يادگيري02
121415سمينار رويكردهاي نوين در تكنولوژي آموزشي02
جمع واحد 1 7

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004116پايان نامه60
جمع واحد 6 0
×

پیام