کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي851

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10012154مكانيك سيالات02
10004939ترموديناميك02
10002211انتقال حرارت02
10006978رياضي عمومي 203
10003632برق تاسيسات03
10001418استاتيك02
10004715تجهيزات حرارتي و برودتي02
10009860كارگاه برق تاسيسات -آز10
1000402ورزش 1 10
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
جمع واحد 2 18

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
10004944ترموديناميك 203
10012026مقاومت مصالح02
10006340ديناميك03
10006987رياضي كاربردي03
10012194مكانيك سيالات 203
10012789نقشه كشي تاسيسات برودتي به كمك رايانه11
10010384كنترلهاي تاسيسات02
جمع واحد 1 19

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002216انتقال حرارت 203
10007764سوخت و احتراق02
10002587آزمايشگاه ترموديناميك10
10008529طراحي سيستمهاي تبريد و سرد خانه با پروژه12
84102141كارگاه تبريد و سردخانه20
10011628مديريت بهره وري انرژي در تاسيسات02
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
10009695كاربرد انرژي هاي تجديد پذير در تاسيسات02
10002472آز انتقال حرارت 210
10012381مواد و مصالح در تاسيسات حرارتي و برودتي02
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
جمع واحد 5 17

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005137تفسير موضوعي قرآن02
10008530طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع با پروژه12
10007128زبان تخصصي02
84102147كارگاه تهويه مطبوع20
10008491طراحي به كمك نرم افزارهاي تاسيسات11
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10004256پروژه30
10009586كارآموزي20
جمع واحد 9 11
×

پیام