کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي تكنولوژي الكترونيك845

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006977رياضي عمومي03
10003735برنامه سازي كاميپوتر03
10011967معادلات ديفرانسيل03
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
1000402ورزش 1 10
10007170زبان خارجه02
10001801اصول مدارهاي ديجيتال02
10009260فيزيك الكتريسيته و مغناطيس03
10004811تحليل مدارهاي الكتريكي03
10004810تحليل مدارهاي الكترونيكي03
10001391آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي10
جمع واحد 2 24

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10012541نرم افزارهاي كاربردي در الكترونيك20
10011554مدارهاي الكتريكي03
10011467محاسبات عددي02
10001861اصول ميكرو كامپيوتر03
10008002شبكه هاي كامپيوتري02
10011023مباحث ويژه در الكترونيك03
10002133الكترونيك صنعتي03
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
جمع واحد 2 18

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007863سيستمهاي كنترل خطي03
10011537مدارهاي الكترونيكي03
10005137تفسير موضوعي قرآن02
10007128زبان تخصصي02
10010732كنترل كننده هاي صنعتي03
10002784آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي10
10011544مدارهاي مجتمع خطي02
جمع واحد 1 15

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
10006105خطوط انتقال مخابراتي02
10001349آزمايشگاه اصول ميكرو كامپيوتر10
10002658آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي10
10002779آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي10
10011546مدارهاي مخابراتي03
10002785آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي10
10012240منابع تغذيه02
10004256پروژه30
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
10009595كارآموزي30
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
4001100دانش خانواده و جمعيت02
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
جمع واحد 10 15
×

پیام