کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي تكنولوژي برق - قدرت844

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007128زبان تخصصي02
10003749برنامه نويسي كامپيوتر02
10006971رياضي 203
10011547مدارهاي منطقي03
10011967معادلات ديفرانسيل03
10011530مدار الكتريكي 203
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
جمع واحد 0 18

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004618تاسيسات الكتريكي و پروژه03
10003554بررسي سيستمهاي قدرت 103
10010920ماشينهاي الكتريكي 203
10007034رياضيات مهندسي03
10002119الكترومغناطيس03
10004685تجزيه و تحليل سيستمها و سيگنالها03
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
جمع واحد 0 20

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10003555بررسي سيستمهاي قدرت 203
10010941ماشينهاي مخصوص02
10007863سيستمهاي كنترل خطي03
10008795عايقها و فشار قوي03
10010899ماشينهاي الكتريكي 303
10003244آمار و احتمالات مهندسي03
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
جمع واحد 0 19

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005477توليد و نيروگاه03
10011467محاسبات عددي02
10002658آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي10
10002774آزمايشگاه مدار منطقي10
10002754آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي10
10001350آزمايشگاه بررسي سيستمهاي قدرت10
10008505طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه03
10005137تفسير موضوعي قرآن02
10009594كارآموزي20
10004255پروژه20
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
1000402ورزش 1 10
10005868حفاظت سيستمهاي قدرت03
10004713تجهيزات پست03
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
4001100دانش خانواده و جمعيت02
جمع واحد 9 22
×

پیام