کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر843

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
10007066رياضي گسسته02
10008315شيوه ارائه مطالب علمي و فني02
10011968معادلات ديفرانسيل02
10008642طراحي الگوريتمها12
10012342مهندسي نرم افزار03
10007229زبان ماشين و اسمبلي11
10012315مهندسي اينترنت12
10003739برنامه سازي پيشرفته212
10007480ساختمان داده ها03
84115115رياضي گسسته02
84122111معادلات ديفرانسيل02
84115312طراحي الگوريتمها12
84115111مهندسي نرم افزار 03
84115311زبان ماشين و اسمبلي11
84115113شيوه ارائه مطالب علمي و فني02
10006372ذخيره و بازيابي اطلاعات03
84115327ساختمان داده ها03
84115310مهندسي اينترنت12
جمع واحد 7 41

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
84115315گرافيك كامپيوتري 112
84115313برنامه سازي سيستم12
10010771گرافيك كامپيوتري 112
10003741برنامه سازي سيستم12
10002913آزمايشگاه مهندسي نرم افزار10
10011997معماري كامپيوتر02
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
10007076رياضي مهندسي02
10013006هوش مصنوعي12
10002394ايجاد بانكهاي اطلاعاتي12
جمع واحد 7 18

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10011017مباحث ويژه12
10002793آزمايشگاه معماري كامپيوتر10
10008030شبيه سازي كامپيوتر12
10003243آمار واحتمالات مهندسي02
10007164زبان تخصصي نرم افزار03
10008706طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه نويسي12
10008675طراحي صفحات وب12
10005137تفسير موضوعي قرآن02
84115119زبان تخصصي نرم افزار03
84115321شبيه سازي كامپيوتر12
84115324طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه نويسي12
100054تفسير موضوعي قرآن كريم02
24224117آمارو احتمالات مهندسي02
جمع واحد 7 26

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
84115319طراحي سيستم هاي شي گرا12
10004323پروژه نرم افزار30
10010772گرافيك كامپيوتري 212
10009595كارآموزي30
1000402ورزش 1 10
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
جمع واحد 9 8
×

پیام