کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي معماري840

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10008953فارسي پيش دانشگاهي 02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
401357فيزيك پيش دانشگاهي02
10012941هندسه كاربردي21
10006258درك و بيان محيط21
10003920بيان معماري (1)11
10010637كارگاه مصالح و ساخت20
جمع واحد 7 11

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007037رياضيات و آمار03
10012946هندسه مناظر و مرايا11
10012057مقدمات طراحي معماري (1)41
10003921بيان معماري (2)11
10011929مصالح ساختماني11
10007179زبان خارجه03
920001تربيت بدني0.50.5
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10002304انسان طبيعت معماري11
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
جمع واحد 8.5 15.5

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002345ايستايي02
10012738نقشه برداري11
10007128زبان تخصصي02
10008952فارسي عمومي03
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
10012058مقدمات طراحي معماري (2)41
جمع واحد 5 12

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10008591طراحي معماري 141
10003048آشنايي با معماري جهان02
10003535برداشت از بناهاي تاريخي30
10012039مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي02
10009759كاربرد كامپيوتر در معماري11
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
4001100دانش خانواده و جمعيت02
جمع واحد 8 10

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10008765طرح معماري 241
10003045آشنايي با معماري اسلامي13
10007478ساختمان 102
10005382تنظيم شرايط محيطي02
10006650روستا 121
10007548سازه هاي بتني02
جمع واحد 7 11

ترم 6

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10008766طرح معماري 341
10007479ساختمان 2 و گزارش كارگاه12
10004617تاسيسات الكتريكي (نور و صدا)02
10004642تاسيسات مكانيكي02
10006651روستا (2)21
10003140آشنايي با معماري معاصر02
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
1000402ورزش 1 10
جمع واحد 8 12

ترم 7

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10003143طرح معماري 441
10003144مباني نظري معماري03
10003145متره و برآورد11
10003141آشنايي با مرمت ابنيه12
10003146تحليل فضاهاي شهري12
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
جمع واحد 7 12

ترم 8

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10003148طرح معماري 541
10003147طراحي فني21
10003149آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي شهري11
10003142مديريت و تشكيلات كارگاهي11
10003150طرح نهايي60
10005137تفسير موضوعي قرآن02
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
جمع واحد 14 8
×

پیام