کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار838

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
23129110مباني كامپيوتر و برنامه سازي03
23108119رياضي 103
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10008953فارسي پيش دانشگاهي 02
401357فيزيك پيش دانشگاهي02
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
جمع واحد 0 16

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
23108128رياضيات گسسته03
10003732برنامه سازي پيشرفته03
10011547مدارهاي منطقي03
10009250فيزيك 1 03
10011967معادلات ديفرانسيل03
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10007179زبان خارجه03
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
جمع واحد 0 21

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007128زبان تخصصي02
10007480ساختمان داده ها03
10006971رياضي 203
10009252فيزيك 203
10008952فارسي عمومي03
920001تربيت بدني0.50.5
4001100دانش خانواده و جمعيت02
913252مباحث ويژه 103
جمع واحد 0.5 19.5

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10008473طراحي الگوريتم ها03
10011988معماري كامپيوتر03
10012599نظريه زبانها و ماشين ها03
10008611طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي03
23108136تحليل و طراحي سيستمها03
23108131طراحي شي گراي سيستمها03
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
جمع واحد 0 21

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
23108137آزمايشگاه مهندسي نرم افزار10
10006992رياضي مهندسي03
23108138ريزپردازنده و زبان اسمبلي03
10007851سيستمهاي عامل03
10011539مدارهاي الكتريكي 103
10002718آزمايشگاه فيزيك 210
10003244آمار و احتمالات مهندسي03
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
جمع واحد 2 17

ترم 6

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001716اصول طراحي كامپايلر03
23108141آزمايشگاه مدارهاي منطقي و معماري كامپيوتر10
23108142روش پژوهش و ارائه02
23108143سيگنال ها و سيستم ها03
23108145طراحي كامپيوتري سيستم هاي ديجيتال03
10008001شبكه هاي كامپيوتري03
10012312مهندسي نرم افزار 103
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
جمع واحد 1 19

ترم 7

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002580آزمايشگاه پايگاه داده ها10
10010763گرافيك كامپيوتري 103
23108140هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره03
10002635آزمايشگاه ريزپردازنده 110
10002651آزمايشگاه سيستم عامل10
10004127پايگاه داده ها03
10012280مهندسي اينترنت03
10005137تفسير موضوعي قرآن02
23108146تعامل انسان با كامپيوتر03
جمع واحد 3 17

ترم 8

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004256پروژه30
23108147آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري10
23108151كارگاه كامپيوتر10
23108152كارآموزي10
1000402ورزش 1 10
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
23108148آزمون نرم افزار03
23108150روشهاي رسمي در مهندسي نرم افزار03
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
جمع واحد 7 10
×

پیام