کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مترجمي زبان انگليسي837

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10008953فارسي پيش دانشگاهي 02
920001تربيت بدني0.50.5
13101127خواندن متن و درك مفاهيم 104
13101130دستور نگارش 104
13101132گفت و شنود 113
1000400آشنايي با مباني دفاع مقدس02
جمع واحد 1.5 17.5

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
1000402ورزش 1 10
13101197خواندن و درك مفاهيم 204
13101190دستورنگارش 204
13101192گفت وشنود 213
13101148فنون يادگيري زبان02
10008952فارسي عمومي03
جمع واحد 2 18

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10003362آواشناسي02
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
13101104خواندن متن و درك مفاهيم 304
13101131نگارش پيشرفته02
13101151ساخت زبان فارسي02
13101113آشنايي با ادبيات معاصر02
10001879اصول و روش ترجمه02
10010424كارآفريني 12
جمع واحد 1 18

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
1005137تفسير موضوعي قرآن02
10010689كليات زبانشناسي 1 02
10012020مقاله نويسي02
13101153نگارش فارسي02
10012866نمونه نثر ساده02
10003916بيان شفاهي داستان 1 02
13101136درآمدي بر ادبيات انگليسي 102
10012511نامه نگاري و تايپ لاتين02
13101141ترجمه متون ساده02
جمع واحد 0 18

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
13101174كليات زبانشناسي 202
10006239درآمدي بر ادبيات انگليسي 2 02
10012862نمونه شعر ساده02
13101183بيان شفاهي داستان 202
13101124ترجمه نوار و فيلم02
13101157اصول و مباني نظري ترجمه02
13101121ترجمه مكاتبات و اسناد 1 02
13101142كاربرد اصطلاحات زبان در ترجمه02
4001100دانش خانواده و جمعيت02
جمع واحد 0 18

ترم 6

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
13101160ترجمه مكاتبات و اسناد 2 02
13101137بررسي ترجمه آثار اسلامي 1 02
10001878اصول و روش تحقيق 102
10004922ترجمه متون مطبوعاتي 102
13101123ترجمه شفاهي 1 02
13101125بررسي مقابله اي ساخت جمله02
13101116ترجمه پيشرفته 102
10013074واژه شناسي02
10006149خواندن متون مطبوعاتي02
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
جمع واحد 0 20

ترم 7

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
13101155ترجمه پيشرفته 2 02
10003545بررسي آثار ترجمه شده اسلامي 2 02
13101182اصول و روش تحقيق 202
10006727روش تدريس زبان انگليسي04
13101161ترجمه متون مطبوعاتي2 02
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
13101126ترجمه انفرادي 1 02
10004912ترجمه متون ادبي02
13101162ترجمه شفاهي 202
جمع واحد 0 20

ترم 8

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
13101165ترجمه انفرادي 2 02
10002930آزمون سازي زبان انگليسي02
13101166ترجمه شفاهي 3 02
13101110ترجمه متون سياسي02
13101167ترجمه متون اقتصادي02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
جمع واحد 0 14
×

پیام