کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

حسابداري836

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001644اصول حسابداري 104
10008953فارسي پيش دانشگاهي 02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
10001740اصول علم اقتصاد 103
10011149مباني سازمان و مديريت03
920001تربيت بدني0.50.5
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
جمع واحد 0.5 19.5

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001648اصول حسابداري 204
10007006رياضيات پايه03
10007179زبان خارجه03
10001745اصول علم اقتصاد 203
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10005910حقوق بازرگاني 03
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
جمع واحد 0 20

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001649اصول حسابداري 304
10007038رياضي و كاربرد آن در مديريت03
10007150زبان تخصصي 102
10010955ماليه عمومي و خط و مشي مالي و دولتها03
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
10008952فارسي عمومي03
10004378پول و ارز بانكداري 03
جمع واحد 0 20

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005810حسابداري ميانه 104
10003253آمار و كاربرد آن در مديريت04
10006855روش تحقيق و ماخذ شناسي12
1001626اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي02
10007151زبان تخصصي 2 02
1005137تفسير موضوعي قرآن02
10006629روان شناسي عمومي03
جمع واحد 1 19

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005801حسابداري صنعتي 103
10005824حسابرسي 103
13153144حسابداري دولتي04
10004337پژوهش عملياتي 103
10011250مباني كاربرد كامپيوتر در حسابداري 12
10005811حسابداري ميانه 204
جمع واحد 1 19

ترم 6

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005802حسابداري صنعتي 203
10005832حسابرسي 203
10011697مديريت مالي 103
10004342پژوهش عملياتي 203
10005788حسابداري پيشرفته 103
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
10005453توسعه اقتصادي و برنامه ريزي03
جمع واحد 0 20

ترم 7

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005803حسابداري صنعتي 303
10011698مديريت مالي 203
1000402ورزش 1 10
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10011110مباني جامعه شناسي03
10005789حسابداري پيشرفته 203
10011644مديريت توليد03
جمع واحد 1 17

ترم 8

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10005806حسابداري مالياتي 02
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
10005829حسابرسي سيستمهاي كامپيوتري 03
10010982مباحث جاري در حسابداري 02
جمع واحد 0 12
×

پیام