کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

حسابداري611

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005810حسابداري ميانه 104
10005792حسابداري دولتي 212
10003238آمار و احتمالات 03
10006855روش تحقيق و ماخذ شناسي12
10006987رياضي كاربردي03
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
10010954ماليه عمومي02
10011697مديريت مالي 103
10001644اصول حسابداري 104
10005799حسابداري صنعتي 103
جمع واحد 2 28

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10011646مديريت توليد12
10003672برنامه ريزي و توسعه03
10011698مديريت مالي 203
10007829سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 11
10005811حسابداري ميانه 204
10004343پژوهش عملياتي 111
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
1000402ورزش 1 10
جمع واحد 4 16

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005786حسابداري پيشرفته 112
10010557كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري 21
10004379پول و ارز و بانكداري02
10004338پژوهش عملياتي 211
10005825حسابرسي 212
10005804حسابداري صنعتي 312
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
10005137تفسير موضوعي قرآن02
جمع واحد 6 14

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007143زبان تخصصي 211
10004320پروژه مالي 230
10010982مباحث جاري در حسابداري 02
10010415كارآموزي 230
10007613سرمايه گذاري در بورس و اوراق بهادار11
10002197امور مالي بين الملل02
10005787حسابداري پيشرفته 212
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
جمع واحد 9 10
×

پیام