کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

تربيت بدني- تربيت بدني606

ترم 0

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006637روان شناسي كودك و نوجوان02
10001937اصول و مباني تربيت بدني02
10006830روشهاي آموزش تربيت بدني02
10009384فيزيولوژي ورزشي02
10011867مسابقات و اردوهاي ورزشي11
10001681اصول سرپرستي02
10001824اصول مربيگري02
10005770حركات اصلاحي02
10005103تغذيه و ورزش02
10013129يادگيري و اجراي مهارتهاي حركتي02
10010521كاربرد رايانه در تربيت بدني11
10007128زبان تخصصي02
10007731سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني02
10005413تهيه و كاربرد مواد آموزشي در تربيت بدني10
100001كارآفريني12
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
100608فيزيك پيش دانشگاهي02
10002110مباني كامپيوتر و برنامه نويسي02
10009442فيزيولوژي انساني 02
10007339زيست شناسي جبراني02
10003298آناتومي انساني02
10010703بهداشت وكمكهاي نخستين جبراني02
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10008952فارسي عمومي03
10007179زبان خارجه03
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
10005775حركت شناسي و بيومكانيك02
10002955آسيب شناسي ورزشي02
10007025رياضيات عمومي و مقدمات آمار03
10011097مباني بيوشيمي02
10005389تنيس روي ميز 2 20
10006310دوميداني 3 10
10008057شنا 3 10
10003779بسكتبال 2 10
10006311دوميداني 4 10
10009293فيزيك عمومي02
10003526بدمينتون 1 پسران و بدمينتون 2 دختران10
10012910هندبال 3 10
10010674كشتي 2 برادران و تيراندازي 2 خواهران20
10007407ژيميناستيك 3 20
10003454بازيهاي پرورشي10
10006469رشته ورزشي تخصصي(انفرادي-اجتماعي)20
10013079واليبال 3 10
10009222فوتبال 3 برادران و فوتسال خواهران10
جمع واحد 21 69

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10003302آناتومي و فيزيولوژي انساني 3 03
جمع واحد 0 3

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10008058شنا 4 10
جمع واحد 1 0

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10009594كارآموزي20
جمع واحد 2 0
×

پیام