کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

علوم تربيتي602

ترم 0

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
20612101سير تحول تعليم وتربيت در ايران قبل وبعد از اسلام02
20612106آراي تربيتي انديشمندان مسلمان02
20612133آشنايي با كتابخانه ومهارت هاي سواد اطلاعاتي02
20612121آمار استنباطي02
20612120آمار توصيفي02
20612131آموزش تفكر به كودكان02
20612158آموزش در سازمان ها02
20612105آموزش وپرورش پيش دبستاني ،دبستان ومتوسطه در ايران02
20612109آموزه هاي تربيتي آيات قرآن02
20612140اختلال هاي رفتاري وهيجاني02
20612126اخلاق حرفه اي در تعليم وتربيت02
20612143ارتباط انساني02
20612128ارزشيابي آموزشي02
20612154اصول حسابداري02
20612155اقتصاد تعليم وتربيت02
20612111الگوها وروش هاي تدريس21
20612156برنامه ريزي درسي دوره متوسطه02
20612198بهداشت و ايمني مدارس02
20612144پروژه02
20612134تدوين ونگارش متون وگزارش هاي علمي02
20612108تربيت اخلاقي02
20612142تربيت رسانه اي02
20612107تعليم وتربيت اسلامي02
20612138توليد محتواي الكترونيكي02
20612124تكنولوژي آموزشي02
20612104جامعه شناسي آموزش وپرورش02
20612110خانواده در اسلام02
20612157رفتار سازماني و روابط انساني در سازمان هاي آموزشي02
20612199روان شناسي اجتماعي02
20612114روان شناسي تربيتي02
20612115روان شناسي رشد02
20612139روان شناسي سلامت02
20612112روان شناسي عمومي02
20612119روان شناسي وآموزش كودكان با نيازهاي ويژه02
20612196روان شناسي يادگيري02
20612135سازمان ها وقوانين آموزش وپرورش02
20612123سنجش واندازه گيري02
20612125طراحي آموزشي02
20612127مباني راهنمايي ومشاوره02
20612159مباني مديريت اسلامي02
20612117مباني واصول برنامه ريزي آموزشي02
20612118مباني واصول برنامه ريزي درسي02
20612102مباني واصول تعليم وتربيت02
20612116مباني واصول مديريت آموزشي02
20612129متون تخصصي02
20612161متون تخصصي علوم تربيتي02
20612113مديريت عمومي02
20612137مشاوره تحصيلي وشغلي02
20612122مقدمات روش هاي تحقيق كمي وكيفي21
20612141منطق02
20612103مكتب هاي فلسفي ونظريه هاي تربيتي02
20612130نظارت وراهنمايي آموزشي02
20612160كارآفريني آموزشي02
20612132كاربرد رايانه در تعليم وتربيت02
20612162كارورزي11
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
10008953فارسي پيش دانشگاهي 02
100606روان شناسي پيش دانشگاهي02
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
10005137تفسير موضوعي قرآن02
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
4001100دانش خانواده و جمعيت02
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
920001تربيت بدني0.50.5
1000402ورزش 1 10
10005000انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
10008952فارسي عمومي03
10007179زبان خارجه03
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
20612200روش هاي اصلاح رفتار02
10003291آموزش و پرورش تطبيقي02
20612201مباني امور مالي و تنظيم بودجه در آموزش و پرورش02
جمع واحد 6.5 147.5
×

پیام