کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي342

ترم 0

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005137تفسير موضوعي قرآن02
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10009293فيزيك عمومي02
10007410ژيميناستيك 2 20
10005389تنيس روي ميز 2 20
10013127يادگيري حركتي02
10002955آسيب شناسي ورزشي02
10009467فيزيولوژي ورزشي 202
10005768حركت شناسي ورزشي02
10006472رشد وتكامل حركتي02
10012911هندبال120
10013082واليبال 220
10012046مقدمات بيومكانيك ورزشي02
10007744سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني 2 02
10003528بدمينتون1پسران20
10003529بدمينتون2دختران20
10011816مديريت وطرز اجراي مسابقات02
10003781بسكتبال 220
10005103تغذيه و ورزش02
10012912هندبال 2 خواهران20
10004581تاريخ تربيت بدني02
10006599روان شناسي ورزشي02
10011104مباني تربيت بدني 2 02
10004890تربيت بدني و ورزش معلولين02
10006717روش تدريس تربيت بدني در مدارس متوسطه02
10007128زبان تخصصي02
10008846علم تمرين02
10003455بازيهاي پرورشي وبومي-محلي11
10006042حقوق ورزشي02
10001893اصول و فلسفه آموزش و پرورش03
10007511سازمان و مديريت در آموزش و پرورش02
10011088مباني برنامه ريزي درسي02
10006707روش تحقيق در علوم تربيتي11
10008055شنا جبراني20
10009442فيزيولوژي انساني 02
10007746سنجش واندازه گيري در تربيت بدني جبراني02
10003298آناتومي انساني02
10011784مديريت سازمانهاي ورزشي02
10009223فوتبال 2 برادران20
10010673كشتي 2 پسران20
جمع واحد 24 67
×

پیام