کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

فقه و مباني حقوق اسلامي190

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006233درايه الحديث02
10008871علوم قرآن 02
10012260منطق 103
12231100عربي پيش دانشگاهي02
12231101منطق و فلسفه پيش دانشگاهي02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10008953فارسي پيش دانشگاهي 02
12231135فقه 1 03
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
جمع واحد 0 21

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001247ادبيات عرب 1 صرف و نحو03
10012261منطق 203
10004600تاريخ فقه و فقها02
10001762اصول فقه 103
10009111فقه 203
10008952فارسي عمومي03
10007179زبان خارجه03
جمع واحد 0 20

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001248ادبيات عرب 2 صرف و نحو03
10004466تاريخ تحليلي اسلام 102
10012102مقدمه علم حقوق02
10009127فلسفه اسلامي 103
10005118تفسير قرآن 102
10001763اصول فقه 203
10009112فقه 303
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
جمع واحد 0 20

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001249ادبيات عرب 3 صرف و نحو02
10005119تفسير قرآن 202
10009128فلسفه اسلامي 203
10007165زبان تخصصي102
10001764اصول فقه 303
10005941حقوق بين الملل عمومي02
10006023حقوق مدني 102
10009113فقه 403
جمع واحد 0 19

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001246ادبيات عرب 4 علوم بلاغت02
10004576تاريخ تحليلي اسلام (2)01
10010295كلام 102
10007166زبان تخصصي 202
1001765اصول فقه 403
10005971حقوق جزاي عمومي02
10006024حقوق مدني 202
10009114فقه 503
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
جمع واحد 0 20

ترم 6

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
12231111كلام 202
10003391آيين دادرسي مدني02
12231112اصول فقه 503
10005954حقوق تجارت 102
12231113حقوق جزاي اختصاصي 102
12231116حقوق مدني 302
12231117زبان تخصصي 302
12231119فقه 603
920001تربيت بدني0.50.5
جمع واحد 0.5 18.5

ترم 7

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
12231120كلام 302
12231124آئين دادرسي كيفري02
10005931حقوق بين المللي خصوصي02
12231125حقوق تجارت 202
12231129حقوق جزاي اختصاصي 202
12231131زبان تخصصي 402
12231132فقه 703
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
4001100دانش خانواده و جمعيت02
1000402ورزش 1 10
جمع واحد 1 19

ترم 8

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005956حقوق تطبيقي02
10005993حقوق كار02
10005902حقوق اساسي02
12231133فقه 803
12231134فقه تطبيقي02
12231137فقه 903
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
10005137تفسير موضوعي قرآن02
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
جمع واحد 0 22
×

پیام