کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي كامپيوتر- فناوري اطلاعات183

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
23129153رياضي 1 فناوري اطلاعات03
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10008953فارسي پيش دانشگاهي 02
401357فيزيك پيش دانشگاهي02
23129110مباني كامپيوتر و برنامه سازي03
جمع واحد 0 16

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
23129123رياضيات گسسته03
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
23108125برنامه سازي پيشرفته03
10007179زبان خارجه03
23120118فيزيك پايه 103
23108110مدارهاي منطقي03
23129130معادلات ديفرانسيل03
جمع واحد 0 21

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10008952فارسي عمومي03
23129111اصول فن آوري اطلاعات03
920001تربيت بدني0.50.5
4001100دانش خانواده و جمعيت02
23129131رياضي 203
82145110زبان تخصصي02
23108127ساختمان داده ها03
23108124فيزيك 203
جمع واحد 0.5 19.5

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10004848تحليل و طراحي سيستم ها03
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10008473طراحي الگوريتم ها03
10011988معماري كامپيوتر03
10012599نظريه زبانها و ماشين ها03
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
23129133مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات03
23129127طراحي شي گراي سيستم ها03
جمع واحد 0 21

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002913آزمايشگاه مهندسي نرم افزار10
23120238آزمايشگاه فيزيك 210
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
10003244آمار و احتمالات مهندسي03
10006992رياضي مهندسي03
23129136ريزپردازنده و زبان اسمبلي03
10007851سيستمهاي عامل03
10011554مدارهاي الكتريكي03
جمع واحد 2 17

ترم 6

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10001716اصول طراحي كامپايلر03
23129138آزمايشگاه مدارهاي منطقي و معماري كامپيوتر10
10004127پايگاه داده ها03
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
23108142روش پژوهش و ارائه02
23108143سيگنال ها و سيستم ها03
23129121طراحي كامپيوتري سيستم هاي ديجيتال03
10008001شبكه هاي كامپيوتري03
جمع واحد 1 19

ترم 7

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002042اقتصادمهندسي03
23108140هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره03
10002635آزمايشگاه ريزپردازنده 110
10002651آزمايشگاه سيستم عامل10
23129117اصول مديريت و برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات03
10002580آزمايشگاه پايگاه داده ها10
10005137تفسير موضوعي قرآن02
10010761گرافيك كامپيوتري03
23129122مباني رايانش امن03
جمع واحد 3 17

ترم 8

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
23129124تجارت الكترونيكي03
1000402ورزش 1 10
23108147آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري10
10004256پروژه30
10010428كارآموزي10
23108151كارگاه كامپيوتر10
23129126يكپارچه سازي كاربردهاي سازماني03
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
جمع واحد 7 10
×

پیام