کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

تاسيسات - تهويه مطبوع173

ترم 0

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002211انتقال حرارت02
جمع واحد 0 2

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006462رسم و گسترش كانالها11
10012798نقشه كشي حرارت مركزي با آب گرم11
82105126تكنولوژي تاسيسات بهداشتي(جبراني)01
10003171آلودگي محيط زيست02
10012824نقشه كشي تاسيسات بهداشتي و گاز10
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
401357فيزيك پيش دانشگاهي02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10011186مباني كامپيوتر و برنامه نويسي02
جمع واحد 3 15

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007179زبان خارجه03
10006967رياضي603
10009281فيزيك حرارت02
10010106كارگاه كانال سازي20
10011480محاسبات فني02
10004628تاسيسات بهداشتي ساختمان 202
10012797نقشه كشي تهويه مطبوع11
10005203تكنولوژي ساختمان01
10009992كارگاه ساختمان10
10002726آزمايشگاه فيزيك حرارت10
جمع واحد 5 14

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006968رياضي702
82105117فيزيك مكانيك02
10010424كارآفريني 12
10004939ترموديناميك02
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10012154مكانيك سيالات02
10007223زبان فني02
10008952فارسي عمومي03
جمع واحد 1 17

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007862سيستمهاي كنترل تاسيسات مطبوع02
920001تربيت بدني0.50.5
10001681اصول سرپرستي02
10005757حرارت مركزي با آب گرم و پروژه12
10009948كارگاه حرارت مركزي با آب گرم20
10012786نقشه كشي با كامپيوتر11
10002657آز سيستم كنترل تاسيسات20
10001610اصول تعمير و نگهداري02
10002798آز مكانيك سيالات10
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
جمع واحد 7.5 12.5

ترم 5

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10005400تهويه مطبوع تابستاني102
10009923كارگاه تهويه مطبوع تابستاني140
10005401تهويه مطبوع تابستاني 202
10009924كارگاه تهويه مطبوع تابستاني240
10009594كارآموزي20
82105313حرارت مركزي با هواي گرم و پروژه12
4001100دانش خانواده و جمعيت02
400123وصاياي امام (ره)01
جمع واحد 11 9
×

پیام