کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

معماري162

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10008592طراحي معماري 231
10006978رياضي عمومي 203
10004179پرسپكتيو11
10009759كاربرد كامپيوتر در معماري11
10008933عناصر و جزئيات ساختماني 211
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
جمع واحد 6 9

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10003046آشنايي با معماري اسلامي 202
10007552سازه هاي فلزي02
10002303انسان طبيعت معماري02
10008594طراحي معماري 331
10004643تاسيسات مكانيكي و الكتريكي11
10009777كاربرد نرم افزارهاي ترسيمي21
74100319شناخت و طراحي معماري روستا11
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
1000402ورزش 1 10
جمع واحد 8 12

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10011220مباني نظري معماري02
10003140آشنايي با معماري معاصر02
10007548سازه هاي بتني02
10006890روشهاي طراحي و توليد صنعتي02
10005385تنظيم شرايط محيطي 202
10008595طراحي معماري 431
10003040آشنايي با مرمت ابنيه12
10005137تفسير موضوعي قرآن02
جمع واحد 4 15

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10008596طراحي معماري 531
10008602طراحي نهائي ( پروژه)60
10004800تحليل فضاهاي شهري02
10011723مديريت و تشكيلات كارگاهي11
10007128زبان تخصصي02
10009594كارآموزي20
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
4001100دانش خانواده و جمعيت02
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
جمع واحد 12 14
×

پیام