کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

مهندسي اجرايي عمران159

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006979رياضي عمومي 103
7030202ايستايي03
10011928مصالح ساختماني و تكنولوژي بتن02
10012110مقررات ملي ساختمان02
10008698طراحي معماري و شهر سازي02
10012030مقاومت مصالح 103
7030205نحوه اجرايي تاسيسات برقي ساختماني02
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
1000402ورزش 1 10
جمع واحد 1 19

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10006978رياضي عمومي 203
10011467محاسبات عددي02
7030208مكانيك ساختمان03
7030209مكانيك خاك و مهندسي پي03
7030210مكانيك سيالات و هيدروليك03
7030211نحوه اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان02
7030212اجزاءساختمان02
10005137تفسير موضوعي قرآن02
جمع واحد 0 20

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10010411كارآموزي 110
10002310انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
7030215ساختمانهاي بتن آرمه03
7030217ساختمانهاي فولادي03
7040219اجراي سازه هاي آبي02
7040220راهسازي و روسازي03
7030214اصول مديريت ساخت02
7040223قراردادها ومباني حقوق02
جمع واحد 1 17

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
7040251اجراي سازه هاي بتني02
7030218آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه02
10005242تكنولوژي و بازرسي جوش و كارگاه11
7030220خرابي ها و دوام بتن02
7030221روشهاي مرمت ابنيه02
7030222نگهداري راه وابنيه02
7030223قالب وقالب بندي02
7030224ايمني كارگاه02
7030216آزمايشهاي مخرب وغير مخرب10
10010412كارآموزي 210
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
4001100دانش خانواده و جمعيت02
جمع واحد 3 23
×

پیام