کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

روان شناسي125

ترم 0

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
100606روان شناسي پيش دانشگاهي02
10008953فارسي پيش دانشگاهي 02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
20700035روان شناسي كار و مديريت 02
20700039آزمون هاي روان شناختي 111
20700048آزمون هاي روان شناختي 211
10002943آسيب شناسي اجتماعي02
10002949آسيب شناسي رواني 102
10002950آسيب شناسي رواني 202
20700025آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان 02
10003103آشنايي با فلسفه اسلامي02
20700019آموزه هاي روان شناختي در حديث02
20700012آموزه هاي روان شناختي در قرآن02
20700042اصول روان شناسي باليني 02
10002331انگيزش و هيجان03
10002283انسان از ديدگاه اسلام02
10003807بهداشت رواني02
20700053پژوهش( عملي- انفرادي) در روان شناسي30
20700020روان سنجي 12
20700047توانبخشي افراد با نيازهاي خاص20
10006479رفتار سازماني 02
10004568تاريخ و مكاتب روان شناسي و نقدآن02
10006608روان شناسي اجتماعي02
20700027روان شناسي اجتماعي كاربردي 02
10006537روان شناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان02
20700050روان شناسي اعتياد02
20700034روان شناسي افراد با نيازهاي خاص 102
20700041روان شناسي افراد با نيازهاي خاص 202
20700032روان شناسي تجربي21
20700010روان شناسي تحولي 102
20700014روان شناسي تحولي 202
10006616روان شناسي تربيتي02
20700046روان شناسي خانواده 02
10006548روان شناسي دين02
20700052روان شناسي سالمندي 02
20700044روان شناسي سلامت 02
10006577روان شناسي شخصيت02
10006578روان شناسي شناختي02
20700026روان شناسي صنعتي- سازماني02
10006584روان شناسي فيزيولوژيك02
10006564روان شناسي يادگيري02
20700049شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار11
20700018فلسفه علم روان شناسي02
20700022فناوري اطلاعات در روان شناسي11
10009338فيزيولوژي اعصاب و غدد02
2070007مباحث اساسي در روان شناسي 202
2070001مباحث اساسي در روان شناسي 1 02
10011111مباني جامعه شناسي02
2070006مباني مشاوره و راهنمايي02
20700029متون روان شناسي 102
20700036متون روان شناسي 202
20700040مشاوره شغلي و حرفه اي 02
10011984معرفت شناسي02
20700051ناتواني هاي يادگيري02
20700045نظريه ها، اصول و فنون مشاوره و روان درماني 12
10006680روش تحقيق در روانشناسي12
10003194آمار استنباطي12
10003201آمارتوصيفي02
10006535روان شناسي احساس و ادراك02
10008952فارسي عمومي03
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10002265انديشه اسلامي 2 ( نبوت و معاد)02
10005000انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن02
920001تربيت بدني0.50.5
1000402ورزش 1 10
10007179زبان خارجه03
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10004516تاريخ فرهنگ و تمدن ايران02
10005137تفسير موضوعي قرآن02
10004575تاريخ تحليلي صدر اسلام02
جمع واحد 16.5 138.5
×

پیام