کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

ساختمان - كارهاي عمومي ساختمان116

ترم 0

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
4001100دانش خانواده و جمعيت02
10007179زبان خارجه03
10008952فارسي عمومي03
920001تربيت بدني0.50.5
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
10011186مباني كامپيوتر و برنامه نويسي02
100608فيزيك پيش دانشگاهي02
10002348ايستايي ساختمان02
101167استاتيك مقدماتي02
101166فن آوري ساختمانهاي فلزي01
101169نقشه برداري ساختمان11
82144216نقشه كشي فني ساختمان10
10007301زمين شناسي كاربردي02
82144123رياضي 603
10002716آزمايشگاه فيزيك10
82144111فيزيك مكانيك02
82144214كارگاه تأسيسات برقي10
82144215كارگاه تأسيسات مكانيكي10
82144316نقشه برداري ساختمان12
82144310تكنولوژي و كارگاه قالب بندي و آرماتوربندي21
10010879ماشين آلات ساختماني و راه سازي01
82144121رياضي 702
10002726آزمايشگاه فيزيك حرارت10
10009281فيزيك حرارت02
10012025مقاومت مصالح03
10012147مكانيك خاك و پي03
82144315آشنايي با مباني معماري و پروژه11
82144314كاربرد كامپيوتر در ساختمان11
10012800نقشه كشي ساختمانهاي بتني11
10005053تعمير و نگهداري ساختمان02
10006897روشهاي محاسبات ساختمانهاي فلزي02
82144117روشهاي محاسبات ساختمانهاي بتني02
82144128تجهيز و راه اندازي كارگاه02
10004813تحليل مقدماتي سازه ها02
10001681اصول سرپرستي02
10011377متره و برآورد پروژه11
82144114آزمايشگاه مكانيك خاك10
10009829كارگاه اسكلت فلزي و جوشكاري10
10011491محوطه سازي و پروژه11
10001370آزمايشگاه بتون و ساير مصالح10
10009594كارآموزي20
10010424كارآفريني 12
10007223زبان فني02
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
10003383آيين نامه هاي ساختماني02
82167129ايمني و بهداشت كمك هاي اوليه02
جمع واحد 20.5 76.5
×

پیام