کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

جدول ترم بندی دروی

الكتروتكنيك - برق صنعتي104

ترم 1

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10007009رياضي پيش دانشگاهي02
401357فيزيك پيش دانشگاهي02
10007227زبان پيش دانشگاهي02
10011186مباني كامپيوتر و برنامه نويسي02
10006977رياضي عمومي03
10009293فيزيك عمومي02
10002559آز اندازه گيري 10
10002356ايمني در برق01
10008952فارسي عمومي03
10001215اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)02
10011538مدار الكتريكي02
10010946ماشينهاي الكتريكي 102
10010947ماشينهاي الكتريكي 202
82161051مباني برق02
جمع واحد 1 27

ترم 2

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10009259فيزيك الكتريسيته و مغناطيس02
10002162الكترونيك عمومي03
10006986رياضي كاربردي02
10007179زبان خارجه03
10002264انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)02
10004811تحليل مدارهاي الكتريكي03
10009999كارگاه سيم پيچي110
10010630كارگاه مدارفرمان 10
10010208كارگاه ورق كاري و جوشكاري10
جمع واحد 3 15

ترم 3

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002463آز مدارهاي الكتريكي10
10002466آز الكترونيك10
10002133الكترونيك صنعتي03
10012217مكانيك كاربردي02
10011136مباني ديجيتال02
10010534كاربردكامپيوتر در برق11
10010900ماشين الكتريكي سه فاز02
22221222كنترل صنعتي02
10013053هيدروليك و پنوماتيك02
10002816آز هيدروليك و پنوماتيك10
10002493آز ماشين هاي الكتريكي 110
10010000كارگاه سيم پيچي210
10013111انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)01
جمع واحد 6 15

ترم 4

کد درس نام درس نوع درس واحدعملی واحدنظری پیشنیاز-همنیاز
10002469آز الكترونيك صنعتي10
10002628آزمايشگاه ديجيتال10
10002494آز ماشين هاي الكتريكي 210
10010905ماشينهاي الكتريكي مخصوص02
10011153مباني سيستم هاي قدرت02
10002492آز كنترل صنعتي10
10001681اصول سرپرستي02
10009590كارآفريني و پروژه11
10009594كارآموزي20
22221108تكنولوژي عايقها و فشار قوي02
10007223زبان فني02
10006788روشنايي فني02
400100آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم01
4001100دانش خانواده و جمعيت02
920001تربيت بدني0.50.5
10003106آشنايي با مباني دفاع مقدس02
جمع واحد 7.5 18.5
×

پیام