کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

ثبت نام موقت

مراجعه کننده محترم، لطفا جهت ثبت نام موقت در دانشگاه فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم ثبت مشخصات
کد ملي
نام و نام خانوادگي
رشته مورد تقاضا
تلفن همراه
آدرس ايميل
×

پیام