کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

دفترچه تلفن

(ریاست)
مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی 34406300 آقای جواد حسن پور ۳۰۰
حراست 34406200 آقای هاشم بالویی 200
کارشناس دبیرخانه 34406203 خانم علیزاده ۲۰۳
(معاون)
معاون 34406302 دکتر احمد آزادی 302
آموزش
رییس اداره خدمات آموزشی و پژوهشی و مسوول سنجش و پذیرش 34406106 علی اصغر رضایی ۱۰۶
کارشناس کارگزینی هیات علمی و کارکنان 34406108 خانم باقری ۱۰۸
کارشناس امتحانات 34406105 آقای اکبرزاده ۱۰۵
کارشناس آموزش رشته های فنی مقطع کارشناسی 34406202 خانم آهنگری ۲۰۲
کارشناس آموزش رشته های فنی مقاطع کاردانی 34406307 خانم کوچکی ۳۰۷
کارشناس تربیت بدنی و دفتر ارتباط با صنعت 34406104 آقای علی خوشی ۱۰۴
کارشناس رشته حسابداری، ارشد مجموعه علوم تربیتی و فقه و حقوق 34406307 خانم ساداتی ۳۰۷
کارشناس حقوقی و کارشناس امور مالی و شهریه دانشجویان بنیاد شهید 34406201 جواد عموزاد مهدیرجی 201
اداری و مالی
رییس اداره توسعه و منابع انساتی 34406304 آقای رضا عابد 304
مسوول امور مالی 34406201 آقای مرتضی عسگری 201
کارشناس صندوق رفاه و شهریه دانشجویان 34406107 خانم ارکان نیا 107
حفاظت فیزیکی
حفاظت فیزیکی 34406000 حفاظت فیزیکی 101
دانشجویی
مسوول امور دانشجویی و فارغ التحصیلان 34406102 خانم معافی 102
کارشناس امور دانشجویی 34406102 خانم حاجیان نژاد 102
عمرانی
مسئول عمرانی 34406300 آقای ابوذر عرب زاده 300
سنجش و پذیرش- کارشناس تاسیسات 34406308 آقای نودهی ۳۰۸
فرهنگی
مسوول امور فرهنگی 34406204 حجه الاسلام قربانی 204
سنجش و پذیرش- کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی کارشناس 34406308 آقای کاظمی ۳۰۸
مدیران گروه
مدیر گروه روانشناسی 34406205 آقای دکتر دنیوی 205
مدیر گروه علوم تربیتی 34406205 آقای دکتر حاجی زاد 205
مدیر گروه معارف اسلامی 34406206 آقای دکتر باقری 206
مدیر گروه برق و تاسیسات آقای دکتر فاضلی
مدیر گروه عمران و معماری 34406305 آقای دکتر علیزاده ۳۰۵
مدیر گروه حسابداری 34406306 آقای دکتر اکبر پور 306
مدیر گروه کامپیوتر و ICT آقای دکتر علی داد
پژوهش
مدیر پژوهش 34406303 آقای محمدیان 303
کارشناس کتابخانه 34406109 خانم هاشمی 109
×

پیام