کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

گالری تصاویر قسمت های مختلف دانشگاه

سردرب دانشگاه

تابلوی راهنما محوطه

خودپرداز بانکی

مسجد دانشگاه