کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

امضای تفاهم نامه علمی - پژوهشی در واحد نکا

تفاهم نامه همکاری مشترک علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا و موسسه پژوهشی شیخ بهایی :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا و موسسه پژوهشی شیخ بهایی به منظور همکاری دوجانبهف تفاهم نامه مشترک همکاری علمی- پژوهشی دو ساله با یکدیگر امضا نمودند.

دکتر ارشاد صادقی طوسی رئیس واحد نکا در حاشیه این مراسم ضمن ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه، اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی مشترک در موضوعات مورد توافق را یکی از موضوعات تفاهم نامه بیان کردند و افزودند: با توجه به رسالت این دو نهاد علمی- آموزشی در نظر است، همایش ها ونشست های علمی و کارگاههای پژوهشی هم از طریق این تفاهم نامه صورت پذیرد. رئیس واحد نکا مبادله گزارش، اسناد و مدارک اطلاعات پژوهشی  بین طرفین را یکی دیگر از موضوعات تفام نامه عنوان کرد و ادامه داد: تمامی فعایت های علمی - پژوهشی در متن این تفاهم نامه لحاظ شده است و امیدواریم این رسالت علمی نیز مثل دیگر تفاهم نامه همکاری دانشگاه با نهاد های دیگر، به نحو احسن اجرایی گردد.

دکتر بابک داریوش رئیس موسسه شیخ بهایی نیز ضمن ابراز تشکر و قدردانی از مسببین این کار خوب بیان داشتند: دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد علمی بسیار بزرگ است که دارای پتانسیل بسیار بالایی در مقولهکارهای پژوهشی می باشد. ایشان با توجه به وجود بستر و زیرساخت های لازم درموسسه شیخ بهایی از حیث وجود مجلات علم ی در زمینه معماری و شهرسازی گفتند: با شناختی که از توان و مهارت اساتید دانشگاه آزاد اسلامی دارم این دانشگاه را محل خوب و مناسبی برای همکاری در کارهای پژوهشی می دانم و امیدوارم به کمک همدیگر بتوانیم مسیر را برای ورد به مجلات IAI فراهم آوریم.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا  

امضای تفاهم نامه به روایت تصویر :

22-آذر-1400 | 84 بار مشاهده
×

پیام