کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

دریافت فایل


ریشه/فرمهای دفاع/حین دفاع
نام فایلانداره فایلتعداد دانلودعملیات
برگه ارزشیابی جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد.docx22KB0
فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد.docx19KB0
صورتجلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد.docx21KB0
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره پایان نامه کارشناسی ارشد (Repaired).docx25KB0
برگه ارزشیابی جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد - Copy (2).docx22KB0
برگه ارزشیابی جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد - Copy.docx22KB0
×

پیام