دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر
عباس رمضانزاده
اداری، مالی و عمرانی

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر برکلیه امور مالی و اداری، ثبت و ضبط و انتقال کلیه داراییها،نگهداری حساب اموال،تامین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان، تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و مالیاز اهمیت ویژه ای برخوردار است.این معاونت با فراهم نمودن زمينه لازم در استفاده بهينه از منابع انساني و مالی دانشگاه وكمك به افزايش بهره وري در واحدهای مختلف دانشگاه از طريق ارائه راهكارهاي مناسب وطبق ضوابط مالي،‌ سعي مي نمايد با رعایت اصل صرفه جویی در کمترين زمان و حداقل هزينه،‌ به بيشترين کارايي لازم دست یابد.

صندوق رفاه دانشجویی

بیشترکمتر

بدين منظور برمبناي يكسري برنامه هاي اصولي، اين اهداف را عملي مي سازد كه اهم آن به شرح ذيل اعلام مي گردد:
1.هدايت و هماهنگي فعاليتهاي اداري، مالي و پشتيباني در سطح واحد و ارائه خدمات مشورتي تخصصي به حوزه ها و قسمتهای مختلف براي بهبود و تسهيل گردش امور مرتبط با فعاليتهاي مذکور.
1. نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه واحد دانشگاهی و پیش بینی درآمدها و برآوردهزینه ها.
2.نظارت بر تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه واحد وارسال منظم و به موقع سایر گزارشات مالی به سازمان مرکزی.
3. برگزاري كليه مناقصه ها و مزايده ها براساس موافقتهاي اخذشده ازمراجع ذیربط در سازمان مرکزی دانشگاه. 4. تشكيل جلسات دوره اي با حضور مديران حوزه و کارکنان زیر مجموعه،‌ به جهت آشنايي بيشتر با عملكرد واحدها وسرعت بخشيدن به روند مالي، اداري و همچنين ارائه راهكارهاي لازم در خصوص موضوعات مطروحه.
5. نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعايت مقررات مربوطه.

وظایف واهداف حوزه عمرانی:

1-برنامه ریزی وهماهنگی بامعاونت عمرانی سازمان به منظور توسعه وایجاد فضاهای لازم،شامل ساختمانهای آموزشی،اداری،رفاهی وسایر ساختمانها متناسب با نیاز واحد
2-کنترل ونظارت بر کیفیت ساختمانهای در دست اجرا به لحاظ معماری،سازه و تاسیسات
3-نگهداری،تعمیروبهره برداری بهینه از ساختمانهاوتاسیسات
4-دستیابی به استانداردهای ملی در زمینه های فضاهای آموزشی،اداری،رفاهی
5-برنامه ریزی جهت زیبا سازی محیط ومحوطه سازی فضای دانشگاه


نام و نام خانوادگی سمت سازمانی اطلاعات بیشتر تصویر
عباس رمضانزاده معاون اداری و مالی    
مرتضی عسگری رئیس صندوق رفاه
کارشناس مالی و حسابداری
تماس: 01525782442
داخلی 116
asgari@iauneka.com
مرتضی عسگری
روح اله اکبری کارشناس مالی تماس: 01525782442
داخلی 116
akbari@iauneka.com
روح اله اکبری
ابوذر عرب زاده طوسی  کارشناس عمران   ابوذر عربزاده
رضا عابد مسئول امور اداری   رضا عابد
مریم آهنگری کارگزین   آهنگری
       
JavaScript
0