دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر
 پژوهش و فناوری
حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، با انجام فعالیتهای مختلف پژوهشی، سعی در پیشبرد و ارتقاء سطح کیفی و کمی پژوهش را دارد. همچنین سعی دارد تا امکانات و تسهیلات مختلفی را جهت بهره وری بیشتر از نیروی علمی دانشگاه عرضه نماید تا با ترغیب بیشتر اساتید و دانشجویان، گامی موثر در ارتقاء سطح علمی دانشگاه برداشته باشد.
عمده ترین فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری عبارتند از:
1-    ایجاد و توسعه زیر ساخت های پژوهش و فناوری (شامل کتابخانه، نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز، شبکه، اینترنت )
2-    ارتقا قابلیت ها و مهارت های اعضای هیات علمی (مانند: حمایت از انجمن های علمی، برگزاری سخنرانی های علمی، برگزاری همایش های علمی، مسابقات علمی و ...)
3-    اعطای اعتبارات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی (کمک به پایان نامه های دانشجویی و طرح های پژوهشی)
4-    ایجاد انگیزه پژوهش و فعالیت های علمی در اعضای هیات علمی و دانشجویان (تشویق مقاله و حمایت از ابداعات و اختراعات)

ورود به وب سایت اختصاصی حوزه پژوهش و فناوری

بیشترکمتر

JavaScript
0