دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، Islamic Azad University Neka Branch
Home Mail us RSS-feed
011-3477-5442

تصاویر
تماس با ما
آدرس: نکا، کیلومتر 6 جاده نکا-بهشهر بعد از پایانه حمل و نقل مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
تلفن:  3-01134775442      دورنگار 01134775444    ایمیل info@iauneka.ac.ir
کد پستی 86114-48411

تماس با ما

بیشترکمتر

حوزه ریاست

ریاست دانشگاه   SMS:
Email: e.toosi@iauneka.ac.ir
روابط عمومی 011-3477-5441 info@iauneka.ac.ir
دفتر فرهنگ اسلامی 011-3477-5449  
حراست 011-3477-5440  

آموزشی و دانشجویی

معاون آموزشی و دانشجویی 011-3477-5448 rvp@iauneka.ac.ir

اداری و مالی

معاون اداری و مالی 011-3477-5446 rmz@iauneka.ac.ir
کارشناسان مالی 011-3477-5442(3)
داخلی 203

 

پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری 011-3477-5448 rvp@iauneka.ac.ir
کارشناس فناوری اطلاعات 011-3477-5442
داخلی 213
ict@iauneka.ac.ir
کارشناس تحصیلات تکمیلی 011-3477-5442
داخلی 216
 
کارشناس کتابخانه 011-3477-5442
داخلی 213
lib@iauneka.ac.ir
JavaScript
0