Thursday, 14 December 2017
پنجشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۶

سامانه ها

سیستم ثبت نام

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان


83
1637
6205
10735
21398
47564
68962

تصاویر دومین جلسه شورای معاونین آموزشی ، تحصیلات تکمیلی و معاونین دانشجویی و فرهنگی و ورزشی

تصاویر  دومین جلسه شورای معاونین آموزشی ،تحصیلات تکمیلی و معاونین دانشجویی، فرهنگی و ورزشی واحدها و مراکز آموزشی استان مازندران  به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا با حضور دکتر نیاز آذری دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران ،دکتر صالحی رئیس دبیرخانه هیات امناء استان مازندران، دکتر باقری رئیس واحد نکا و با حضور معاونین آموزشی و دانشجویی واحدها و مرکز آموزشی برگزار شد . که دراین جلسه به بررسی و مشکلات پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

نشانی: مازندران - نکا - کیلومتر 6 جاده نکا - بهشهر - بعد از پایانه حمل و نقل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

تلفن: 3-01525782442         نمابر:01525782444         صندوق پستی: 48411-86114

www.iauneka.ac.ir