Saturday, 21 April 2018
شنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

سامانه ها

سیستم ثبت نام

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان


800
870
7421
10871
18942
28071
47013

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی برای دانشجویان رشته روانشناسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : دکتر محمد حاجی زاد معاون پزوهش و فن آوری دانشگاه از برگزاری اولین دوره گارگاه آموزشی برای دانشجویان در این واحد دانشگاهی خبر داد . گفتنی است این دوره آموزش تحت عنوان آموزش مهارتهای زندگی برای دانشجویان رشته روانشناسی برگزار شد که تدریس این دوره را خانم دکتر رضایی برعهده داشتند .و دانشجویان از برگزاری این دوره آموزشی استقبال نمودند. 

 

 

 

 

 

نشانی: مازندران - نکا - کیلومتر 6 جاده نکا - بهشهر - بعد از پایانه حمل و نقل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

تلفن: 3-01525782442         نمابر:01525782444         صندوق پستی: 48411-86114

www.iauneka.ac.ir