Tuesday, 12 December 2017
سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۶

سامانه ها

سیستم ثبت نام

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان


1658
1089
4148
10735
19341
47564
66905

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی برای دانشجویان رشته روانشناسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : دکتر محمد حاجی زاد معاون پزوهش و فن آوری دانشگاه از برگزاری اولین دوره گارگاه آموزشی برای دانشجویان در این واحد دانشگاهی خبر داد . گفتنی است این دوره آموزش تحت عنوان آموزش مهارتهای زندگی برای دانشجویان رشته روانشناسی برگزار شد که تدریس این دوره را خانم دکتر رضایی برعهده داشتند .و دانشجویان از برگزاری این دوره آموزشی استقبال نمودند. 

 

 

 

 

 

نشانی: مازندران - نکا - کیلومتر 6 جاده نکا - بهشهر - بعد از پایانه حمل و نقل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

تلفن: 3-01525782442         نمابر:01525782444         صندوق پستی: 48411-86114

www.iauneka.ac.ir