Thursday, 22 February 2018
پنجشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۶

سامانه ها

سیستم ثبت نام

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان


265
1032
5887
10175
32477
50581
83058

برگزاری آزمون گزینه 2 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: آزمون گزینه2 شهرستان نکا برای دومین سال متوالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا برگزار شد . گفتنی است آقای کشور دوست از امکانات موجود برای برگزاری آزمون ابراز رضایت نمودند .و از مسئولین دانشگاه تقدیر تشکر نمودند.

نشانی: مازندران - نکا - کیلومتر 6 جاده نکا - بهشهر - بعد از پایانه حمل و نقل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

تلفن: 3-01525782442         نمابر:01525782444         صندوق پستی: 48411-86114

www.iauneka.ac.ir