Thursday, 21 June 2018
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سامانه ها

سیستم ثبت نام

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان


122
643
5895
9310
27816
40826
68642

معاون اداری و مالی

استاد ارشاد صادقی طوسی معاون اداری و مالی

شماره تماس: 34775446-011

 

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر برکلیه امور مالی و اداری، ثبت و ضبط و انتقال کلیه داراییها،نگهداری حساب اموال،تامین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان، تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و مالیاز اهمیت ویژه ای برخوردار است.این معاونت با فراهم نمودن زمينه لازم در استفاده بهينه از منابع انساني و مالی دانشگاه وكمك به افزايش بهره وري در واحدهای مختلف دانشگاه از طريق ارائه راهكارهاي مناسب وطبق ضوابط مالي،‌ سعي مي نمايد با رعایت اصل صرفه جویی در کمترين زمان و حداقل هزينه،‌به بيشترين کارايي لازم دست یابد بدين منظور برمبناي يكسري برنامه هاي اصولي، اين اهداف را عملي مي سازد كه اهم آن به شرح ذيل اعلام مي گردد:

 

1.هدايت و هماهنگي فعاليتهاي اداري، مالي و پشتيباني در سطح واحد و ارائه خدمات مشورتي تخصصي به حوزه ها و قسمتهای مختلف براي بهبود و تسهيل گردش امور مرتبط با فعاليتهاي مذکور.

2. نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه واحد دانشگاهی و پیش بینی درآمدها و برآوردهزینه ها.

3.نظارت بر تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه واحد وارسال منظم و به موقع سایر گزارشات مالی به سازمان مرکزی.

4. برگزاري كليه مناقصه ها و مزايده ها براساس موافقتهاي اخذشده ازمراجع ذیربط در سازمان مرکزی دانشگاه.

5. تشكيل جلسات دوره اي با حضور مديران حوزه و کارکنان زیر مجموعه،‌ به جهت آشنايي بيشتر با عملكرد واحدها وسرعت بخشيدن به روند مالي، اداري و همچنين ارائه راهكارهاي لازم در خصوص موضوعات مطروحه.

6. نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعايت مقررات مربوطه.

 

نشانی: مازندران - نکا - کیلومتر 6 جاده نکا - بهشهر - بعد از پایانه حمل و نقل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

تلفن: 3-01525782442         نمابر:01525782444         صندوق پستی: 48411-86114

www.iauneka.ac.ir