22-01-28 20:44:21

دانشجوی عزیز، سلام:

به اطلاع می رساند: دانشگاه در نظر دارد جهت برقراری ارتباط واقعی دانشگاه با جامعه و صنعت در راستای محقق کردن زنجیره اشتغال به کار برای فارغ التحصیلان خود، مهارتهای مختلف فردی شما را شناسایی کرده تا پس از تحلیل و بررسی بتواند با ارتباط واقعی فارغ التحصیل دانشگاهی ماهر با صنعت و جامعه، مسئولیت اجتماعی خود را محقق نماید. در صورت تمایل تقاضا می شود، فرم الکترونیکی زیر را تکمیل نمایید و جهت کسب هر گونه مشاوره و اطلاعات بیشتر در این زمینه با آقای دکتر اکبرپور به شماره همراه 989111541779 یا آقای حسن پور ۳۴۴۰۶۳۰۰ تماس برقرار نمایید.