کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

روابط عمومی

اصطلاح روابط عمومى، ترجمه واژه انگلیسى public Relations براى نخستین بار در آمریکا در اتحادیه راه آهن به کار برده شد. در ایران نخستین بار در شرکت نفت به کار رفته و دفترى در آن شرکت ایجاد شد. روابط عمومى را در زبان عربى )العلاقات العامه( ترجمه کرده اند.

جايگاه روابط عمومي در اسلام

امام علي (ع) در فرمان مشهور خود خطاب به مالك اشتر درباره اهميت به افكار عمومي مي فرمايند: «تكيه گاه دين ، اجتماع مسلمين و نيروي ذخيره براي دشمنان تنها توده مردم (افكار عمومي ) هستند . پس گوش تو به سوي افكار عمومي و گرايش تو به جانب آنان باشد ». با نگاهي حتي ظاهري در سيره انبياء الهي بويژه پيامبر اعظم (ص) و ائمه معصومين در مي يابيم كه تمامي اين موارد حتي با دقت و هنرمندي بيشتري در تعاليم الهي و سيره آن بزرگواران جاري بوده است و پيش از آنكه روابط عمومي به شكل امروزي توسط انديشمندان غربي بنيان گذاشته و مصادره به مطلوب شود اسلام در اين زمينه پيشرو و پيشتاز بوده است.

دیگر تعاریف روابط عمومی :از جمله: رکس هارلو از پیشقدمان روابط عمومى در جهان مى گوید: روابط عمومى دانشى است که به وسیله آن سازمان ها آگاهانه مى کوشند، بر مسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند تا بتوانند، تفاهم و پشتیبانى کسانى را که براى توسعه اهمیت دارد، به دست آورند.

انجمن جهانى روابط عمومى نیز گفته: روابط عمومى بخشى از وظایف مدیریت سازمان است و عملى ممتد، مداوم و طرح ریزى شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها مى کوشند تا تفاهم و پشتیبانى کسانى را که با آنها سرو کار دارند، به دست آورند. روابط عمومی آینیه تمام نمای سازمان و پل ارتباطی مردم و سازمان .ارتباط دو سویه جایگاه دریافت و انتقال اطلاعات است.

روابط عمومی یعنی اعتماد سازی – سخنگویی - بستر سازی – برجسته سازی – نفوذ در افکار عمومی – اطلاع رسانی ،تبلیغ و ترغیب برای سازمان تعریف کردند

اهمیت و ضرورت روابط عمومی در عصر کنونی

قرن حاضر را علاوه بر قرن تسخير فضا ، اتم ، کامپيوتر، ليزر و غيره ناميده اند، اما به عنوان عصر ارتباطات نامگذاري گرديده است که شبيه دهکده جهاني مي ماند که در اين ارتباطات انسانها به هم نزديک و افکار و اعمال انسانها و جمعيت ها از ديد و نظر يکديگر پنهان نيست که تبادل افکار و اطلاعات و دانش ها و هنر ها و تبليغات در حجم و سرعت گيج کننده اي در جريان است.

اينجاست که اهميت نقش روابط عمومي نمايان مي گردد؛ نقشي پل ارتباط بين افراد جامعه و سازمان ها باشند، البته پل هايي که اگر مستحکم نباشند يقيناً از بهره ذهني لازم و کارآيي برخوردار نخواهند بود و روابط عمومي با مجموعه اي از ابزار و مصالح بي جان و سخت و سفت و ساده موجود در طبيعت سروکار ندارند بلکه حوزه و حيطه عمل او احساسات و عاطفه ها و در يک کلام افکار عمومي است و اين خود اوج اهميت جايگاه و مراتب روابط عمومي را مي رساند که به عنوان فن و هنر برقراري ارتباط به منظور تأثيرگذاري برجامعه و دريافت تصوير واقعي از افکار عمومي به منظور لحاظ کردن اين نگرش و تصورات در اداره بهتر سازمان تلقي مي گردد. با ذکر اين تعاريف هر سازماني که در پي موفقيت خويش و رضايت مخالفين خود باشد بي نياز از روابط عمومي نيست . بي شک حاصل يک روابط عمومي موفق براي فرد و يا سازمان شهرت ، رضايتمندي و اعتبار را در پي خواهد داشت که در جوامع و سازمانهاي برخورداراز روابط عمومي قوي و موثر يا آشکار شدن نقاط قوت و ضعف سازمان پويايي ، کارآمدي و توسعه پايدار شکل خواهد گرفت.

×

پیام