کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

ریاست دانشگاه

دکتر ارشاد صادقی طوسی

روسای قبلی

×

پیام