کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3477 5442

ریاست دانشگاه

دکتر ارشاد صادقی طوسی

روسای قبلی

×

پیام