کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

فعالیت پژوهشی عضو هیات علمی گروه علوم پایه و عمومی واحد نکا

 

موفقیتهای پژوهشی اساتید هیات علمی گروه علوم پایه و عمومی

 

سال انتشار

نوع امتياز

عنوان مقاله

نام استاد

1399

علمی پژوهشی وزارتین

نشانه شناسی عناصر عرفانی- اسطوره ای در منطق الطیر

دکتر معصومه روحانی فرد


 
9-آبان-1400 | 215 بار مشاهده
×

پیام