کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

راهنمای ویدیویی استفاده از سامانه آموزشیار و وادانا برای دانشجویان جدیدالورود

چگونگی ورود دانشجویان به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir جهت انجام انتخاب واحد، حذف و اضافه و مشاهده برنامه کلاسی و نمرات امتحانات  

مشاهده راهنمای سامانه آموزشیار

چگونگی ورود دانشجویان به سامانه وادانا به آدرس vadana43.iauec.ac.ir جهت ورود به کلاس مجازی اساتید

مشاهده راهنمای سامانه وادانا جهت ورود به کلاس آنلاین

27-مهر-1400 | 556 بار مشاهده
×

پیام