کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

یکصد و سی و سومین جلسه هیات رئیسه در واحد نکا برگزار گردید.

اهم مصوبات هیات رئیسه واحد بشرح ذیل می باشد :

-  بررسی و پیگیری وام مربوط به بهسازی خوابگاه دانشجویی
- پیگیری و بررسی مغایرت وامهای کارکنان و اعضای هیات علمی در  بانک ملی شعبات ساری و بابل
- پیگیری و بررسی پرونده و انتخاب واحد دانشجویان رشته های مهندسی حرفه ای
- پیگیری و بررسی وضعیت ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود
- بررسی و جمعبندی دقیق گزارش وضعیت  اساتید حق التدریس های دانشگاه در نیم سالهای گذشته جهت ارجاع به امور مالی
- بررسی و پیگیری ایجاد مدرسه هنرستان برای دانشگاه

روابط عمومی واحد نکا

گزارش جلسه به روایت تصویر :

17-مهر-1400 | 288 بار مشاهده
×

پیام