کیلومتر ۶ جاده نکا به بهشهر روبروی روستای کلت
info@iauneka.ac.ir
+98 11 3440 6000

ثبت نام پذیرفته شدگاه آزمون کاردانی پیوسته سال تحصیلی 86

-به گزارش مسولین اموزش واحد نکا ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته رشته های حسابداری ،کامپیوتر و برق الکتروتکنیک آغاز شده است .گفتنی است ثبت نام از این دانشجویان به مدت دو روزازتاریخ      14/07/1386 ادامه دارد.
15-مهر-1386 | 1320 بار مشاهده
×

پیام